Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire moedigt lokale bedrijven aan om Blue Destination-certificaat te behalen

KRALENDIJK – Als onderdeel van de viering van de Dag van de Aarde, moedigt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)  van Bonaire lokale bedrijven aan om het Blue Destination-certificaat te behalen. 

“Het behalen van het certificaat staat in het teken van het leveren van een bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering”, aldus een persbericht van het OLB. Het OLB wijst er ook op dat er momenteel onvoldoende voortgang wordt gemaakt met klimaatdoelstellingen, als het gaat om de opwarming van de aarde.

Het Blue Destination-certificaat wordt verleend aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op Bonaire. Momenteel hebben al 13 bedrijven op het eiland het certificaat behaald. “Het certificeringssysteem is opgezet om lokale bedrijven te helpen hun activiteiten op een meer duurzame en sociale manier uit te voeren, zo benadrukt het OLB.

Audit

Om het certificaat te behalen, ondergaan bedrijven een audit van hun bedrijfsvoering op het gebied van milieu, natuur en samenleving. Hierbij wordt gekeken naar onder andere waterverbruik, afvalproductie en CO2-uitstoot. Bedrijven die het certificaat behalen, tonen aan dat zij zich inspannen om hun impact op het milieu te verminderen. Zo verbruiken zij bijvoorbeeld minder water, produceren zij minder afval en stoten zij minder CO2 uit.

Enkele van de bedrijven die het Blue Destination-certificaat hebben behaald, zijn duikcentra die volledig of grotendeels op zonne-energie werken, wat uiteraard ook financieel aantrekkelijk is. Volgens het OLB draagt het behalen van het certificaat bij aan de inspanningen van Bonaire om klimaatverandering tegen te gaan en duurzaam toerisme te bevorderen.

Deel dit artikel