Nieuws van Bonaire

Van Huffelen: ‘Compleet pakket moet zorgen voor minder armoede en beter voorzieningenniveau Caribisch Nederland’

KRALENDIJK- Volgens staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijk aangelegenheden (BZK) moet er nog veel werk worden verricht als het gaat om de bestrijding van de armoede, maar ook op het wegnemen van de verschillen op het niveau van voorzieningen tussen het Europese en Caribische deel van Nederland. 

Dat zei Van Huffelen maandagmiddag tijdens een uitgebreid gesprek met radiopersoonlijkheden Norwin (Nòchi) Willem en Aimed Ayubi. 

“U ontvangt kritiek, zowel hier als in Nederland, op dat punt van de armoedebestrijding. Zo wordt er gewezen op het feit dat er al genoeg rapporten zijn opgesteld. Waarom nog een rapport?”, wilde Willem weten. 

Volgens Van Huffelen is meer onderzoek toch echt nodig, omdat er volgens haar nog altijd bepaalde informatie ontbreekt. Overigens wees Van Huffelen ook op het feit dat er bij de oplossing van de problematiek niet alleen naar de Rijksoverheid gekeken mag worden. 

“We kunnen dit niet alleen doen. We hebben hierbij bijvoorbeeld het Openbaar Lichaam nodig, maar ook de werkgevers. Als de uitkeringen omhoog gaan, maar de werkende mensen blijven hetzelfde verdienen, schieten we natuurlijk niet veel op”, aldus de staatssecretaris. 

Van Huffelen gaf ook aan dat het niet gaat om een gebrek aan bewustzijn. “Laat ik er heel helder over zijn. Het is voor mij, maar ook voor veel collega’s in Nederland duidelijk dat we echt aan de slag moeten, omdat veel mensen hier niet rond kunnen komen. En dat vinden we niet goed”. 

Voorzieningenniveau

Van Huffelen gaf, naar aanleiding van een vraag over de waargenomen gelijkwaardigheid tussen de verschillende delen van het Koninkrijk ook aan, dat de inwoners van beide rijksdelen weliswaar gelijk zijn, maar dat er daarmee nog geen sprake is van een gelijk voorzieningenniveau. “We zien dat het voorzieningenniveau er nog niet op alle punten is. Dat is waar als het gaat om inkomen, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om duurzame energieopwekking of wegen- en woningbouw”. 

Volgens Van Huffelen is het duidelijk dat er gewerkt zal moeten worden aan het wegwerken van de achterstanden die, volgens haar, over de jaren zijn ontstaan. 

Deel dit artikel