Nieuws van Bonaire

Negen algemene criteria om wetgeving voor Caribisch Nederland over te nemen

Foto - Rijksoverheid Arend Oomen

DEN HAAG – De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties kijkt bij overname van wetgeving uit Nederland voor Caribisch Nederland in eerste instantie naar een negental criteria onder de noemer: comply or explain. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Met deze principen gaan ze ervan uit dat wetgeving een op een wordt overgenomen, tenzij lokale omstandigheden anders vereisen. In dat geval wordt dat uitgelegd.

Voor Van Huffelen is het van belang dat het eilandelijke karakter waarop wetgeving wordt toegepast en de Geografische afstand tot Europees Nederland en binnen Caribisch Nederland niet in de weg staan. 

Ook spelen kleinschaligheid, klimatologische en geografische omstandigheden en draagkracht van de eilanden mee om eventueel af te wijken van Nederlandse wetgeving. Net als culturele verschillen en de verbondenheid met Aruba, Curaçao en Sint  Maarten, waaronder economische en sociale omstandigheden een andere uitwerking vergen.

Specifiek

De staatsecretaris erkent dat bovenstaande criteria meer algemene, generieke criteria zijn. Ze is nu bezig met de uitwerking van meer specifieke criteria en uitgangspunten. De Tweede Kamer kan de uitwerking daarvan vóór het zomerreces verwachten. 

Deel dit artikel

Rocargo