Nieuws van Bonaire

Ondernemers opgeschrikt door forse naheffingen Belastingdienst Caribisch Nederland

KRALENDIJK- Diverse ondernemers op Bonaire zijn de afgelopen tijd opgeschrikt door forse naheffingen van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) over oude boekjaren. 

De belastingdienst CN is blijkbaar bezig met het opschonen van oude bestanden, want diverse ondernemers ontvingen de afgelopen weken aanslagen over het boekjaar 2017, ofwel over een boekjaar dat al meer dan vijf jaar gelden werd afgesloten. 

Het gaat veelal om ambsthalve aanslagen met bedragen van duizenden en in sommige gevallen tienduizenden dollars die over oude boekjaren verschuldigd zouden zijn. Helaas lopen de zaken, als het gaat om de werkwijzen van de Belastingdienst CN verre van vlekkeloos. 

Zo krijgen veel ondernemers als donderslag bij heldere hemel een aanmaning of zelfs een deurwaarder op de stoep, terwijl zij de aanslag zelf nooit hebben ontvangen. De betrokken ondernemers tasten niet alleen in het duister over de grondslag voor de naheffingen, maar kunnen -als de aanslag niet is ontvangen- ook niet binnen de daarvoor gegunde tijd of gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen de naheffing. Zij weten immers niet waar de B/CN zich op beroept.

“Stel dat ik al iets fout heb gedaan, hoe is het dan mogelijk dat de Belastingdienst daar pas vijf jaar later achterkomt”, zegt een ondernemer. Als de Belastingdienst direct na afloop van het boekjaar aan de bel had getrokken, had ik -zelfs als zij gelijk blijkt te hebben- tussen 2018 en 2022 niet nogmaals dezelfde fout gemaakt. 

Volgens de betrokken ondernemer stuit de Belastingdienst naar het lijkt met willekeurig opgelegde aanslagen op precies 31 december 2022 een mogelijke verjaringstermijn. “Het lijkt er op dat de Belastingdienst haar eigen systemen niet op orde heeft en kampt met aanzienlijke achterstanden. Daarbij lijken de naheffingen veelal gebaseerd op niets. Maar het zadelt ons, jaren na dato, wel met administratieve rompslomp op”. 

Niet klantvriendelijk

Helaas is dit niet de enige klacht over de handelswijze van de Belastingdienst in Kralendijk. Belastingplichtigen die proberen een afspraak te maken om nadere informatie te verkrijgen over de naheffing of hun dossier, worden nauwelijks of niet te woord gestaan. Afspraken blijken niet te kunnen of worden niet wenselijk geacht. Belastingplichtigen krijgen te horen dat zij de formele weg moeten bewandelen om te protesteren tegen de naheffingen. Belastingplichtigen die persoonlijk langsgaan worden direct afgepoederd.

“Dit terwijl ik in veel gevallen vrij makkelijk kan aantonen dat het om een fout gaat van de Belastingdienst zelf”, zegt Curtis Eduarda. Hij staat diverse bedrijven op het eiland bij, als het gaat om het opstellen van jaarrekeningen en perikelen met de belastingdienst. “Ik heb namens klanten verzocht een uitdraai te mogen ontvangen van gegevens uit het systeem, maar ik krijg dan te horen dat het niet mogelijk is. Dit is vrij apart, want door de belastingdiensten op bijvoorbeeld Curaçao en St. Maarten krijgt de belastingplichtige dit op verzoek onmiddellijk toegestuurd via de mail, of kunnen zij een dergelijke uitdraai na enkele dagen afhalen aan de balie”. 

Onzekerheid

Rocargo

Wie protest aantekent tegen vaak exorbitante naheffingen zit nog maanden in onzekerheid, omdat Belastingdienst Caribisch Nederland de volle aan haar gegunde periode gebruikt om te reageren op een bezwaarschrift. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo