Politiek & Bestuur

BZK-jurist schetst contouren nieuwe wetten Caribisch Nederland

De informatiesessie, die plaatsvond in het Delfins hotel, werd goed bezocht. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Op woensdag heeft wetgevingsjurist Maik Schumacher van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) de contouren gepresenteerd van wijzigingen in de Wet Openbare Lichamen BES (WolBES) en de Wet Financiën Openbare Lichamen (FinBES).

De grootste wijzigingen lijken voor rekening te komen van de WolBES. Zo wordt gedacht aan het afschaffen van de functie van Rijksvertegenwoordiger en komt er, als alles doorgaat, een aanzienlijke uitbreiding van het aantal eilandraadsleden in de lokale parlementen van de drie BES-eilanden. Hoewel Schumacher aangaf dat er al een grote hoeveelheid werk is verricht in de afgelopen jaren, in gesprekken met vele partijen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, moet de officiële consultatie nog beginnen. 

“Er komt nog veel afstemming over de voorgestelde wijzigingen. Er komt nog een officiële consultatieronde die acht weken gaat duren. Belangrijk dat er een wet komt waar de eilanden enkele jaren mee vooruit kunnen” zo vertelde Schumacher het aanwezige publiek. 

Schumacher wees ook op het feit dat wetgeving geen statisch proces is. “Het blijft een dynamisch proces” zo waarschuwde de jurist, omdat omstandigheden veranderen en er steeds moet worden gezocht naar een situatie waarbij zowel de drie eilanden als de Rijksoverheid zich goed voelen. 

Taken

Bij het afschaffen van de functie van Rijksvertegenwoordiger is het volgens Schumacher ook van belang dat de taken van de Rijksvertegenwoordiger goed worden herbelegd. Dat kan zowel naar boven, als naar beneden. De taken zouden ‘naar boven’ kunnen worden overgedragen aan de Minister of staatssecretaris van Koninkrijksaangelegenheden, maar ook ‘naar beneden’, waarbij kan worden gedacht aan de gezaghebbers van de drie eilanden. 

Ook in de FinBES worden wijzigingen voorgesteld. Hierbij gaat het vooral om het apart kunnen inzetten van instrumenten als zaken niet goed lopen. “Zo kan het zijn dat het opstellen van de begroting stroef loopt, maar dat het financieel beheer best op orde is”, aldus Schumacher. Belangrijk is daarom daar in te grijpen, of te ondersteunen, waar de grootste uitdaging ligt. 

Vooruit kijken

Schumacher pleitte in zijn betoog diverse malen dat hij liever vooruit zou willen kijken, dan achteruit. Daar lijken de eilanden, zo leek uit het betoog van de jurist, juist wel toe geneigd. “Ik zou er echt voor willen pleiten vooruit te kijken. Wat willen we dat anders wordt en waar voelen de eilanden zich goed bij?”, vroeg Schumacher. Ook wees de jurist op het belang van dat zaken in de praktijk blijken te werken. “En als ze dan toch niet blijken te werken, moet je de wet weer veranderen. 

Deel dit artikel