Nieuws van Bonaire

Hoorzitting Chogogo Resort over zandstrand, keermuur en last onder dwangsom

KRALENDIJK – Op dinsdagochtend heeft een speciale adviescommissie diverse partijen gehoord over het zogenaamde Chogogo dossier. In 2021 heeft het Openbaar Lichaam Bonaire het hotel een last-onder-dwangsom opgelegd vanwege het aanleggen van een strand zonder de benodigde vergunning. Sunny Side Exploitatie BV en Chogogo Bonaire O.G. BV, de vennootschappen die bij Chogogo horen, hebben bezwaar aangetekend tegen de boete die zij als onterecht beschouwen.

Tijdens de hoorzitting in de vergaderzaal van het Courtyard-by-Marriott heeft de Adviescommissie onder andere het Openbaar Lichaam, Toezicht en Handhaving, de woordvoerder van de hoteleigenaar en exploitant, en natuurorganisatie STINAPA gehoord.

1200

Oneens

Het is duidelijk dat beide partijen het niet eens zijn. Voor Chogogo zijn er grote belangen op het spel, aangezien het gaat om een boete van meer dan 1 miljoen dollar.

Chogogo weigert de noodzaak van een vergunning voor de aanleg van het strand te erkennen, omdat het strand – naar hun mening – niet direct grenst aan het onderwaterpark. Chogogo blijft verder weigerachtig aanpassingen aan te brengen aan de keermuur, conform de criteria di STINAPA daarvoor hanteert. Daarnaast trekt het resort de bevindingen van de Universiteit Wageningen, die onderzoek deed naar potentieel schadelijke gevolgen voor het koraal, in twijfel.

Lastig Parket

1200

Natuurbeheerder STINAPA zit in een lastig en onfortuinlijk parket, met een ondernemer die de zeggenschap van de organisatie niet wil erkennen, dan wel mogelijke gevolgen van haar handelingen bagatellisteert, en een overheid die op zijn minst laks is met het handhaven en -in dit specifieke geval- ook met het innen van opgelegde dwangsommen. De organisatie richt haar pijlen dan ook zowel op Chogogo als op het Openbaar Lichaam.

Tweede Kamer

De zaak heeft inmiddels ook geleid tot vragen in de Tweede Kamer. Diverse bewindslieden beginnen nadrukkelijker aan te dringen op het bereiken van een oplossing voor de gerezen problematiek. Eerder zegde zij al toe het OLB te willen ondersteunen met het dossier. 

De Adviescommissie Wet Administratieve Rechtspraak BES heeft aangegeven dat zij binnen ongeveer 6 weken, het definitieve adviesrapport aan het bestuurscollege aan wil bieden. Het is momenteel onbekend wanneer het bestuurscollege een uitspraak zal doen over het definitieve rapport van de Adviescommissie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo