Nieuws van Bonaire

Nederland gaat minder toezicht houden op overheden Caribisch Nederland

DEN HAAG – Nederland gaat het toezicht op Bonaire, Saba en Sint Eustatius verminderen. Zo wordt het toezicht op personeelsbesluiten wettelijk aangepast en wordt ook het toezicht op financieel beheer aangepakt.

Nu moeten de besturen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius hun besluiten met betrekking tot aanname van personeel nog laten bekrachtigen door de Rijksvertegenwoordiger om rechtskracht te krijgen. Deze bepaling is destijds ingesteld ten behoeve van het waarborgen van goed bestuur. 

“Vanuit de uitgangspunten om wederzijds vertrouwen voorop te stellen, de vrijheid van de openbare lichamen te versterken en meer aan te sluiten op het wettelijk stelsel in Europees Nederland, wordt met de herziening van de WolBES voorgesteld het toezicht op personeelsbesluiten te schrappen”, schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Financieel beheer

Eenzelfde benadering vindt plaats binnen de FinBES. Bij de voorgestelde wijzigingen van de FinBES wordt gekeken naar minder bureaucratisering en daarmee naar het meer ontlasten van het ambtelijk apparaat. 

Zo wordt vanuit meer vertrouwen voorgesteld dat de verschillende uitvoeringsrapportages zich voornamelijk richten op het aan de eilandsraad geven van inzicht op de begrotingsaspecten en het financieel beheer.

Ook worden gedifferentieerde toezichtmodellen voor het financieel toezicht geïntroduceerd. Dit maakt maatwerk en een verlaging van de administratieve lasten voor de openbare lichamen volgens Van Huffelen mogelijk. 

“Presteert een openbaar lichaam naar behoren dan is er licht toezicht. Waar meer toezicht nodig is, wordt opgeschaald. In lijn met Europees Nederlandse gemeenten is in het lichte toezichtniveau geen goedkeuring meer nodig van de door de eilandsraad vastgestelde begroting van het openbaar lichaam.”

Ook wordt de bepaling geschrapt dat de minister van Binnenlandse Zaken de begroting van een openbaar lichaam vaststelt als de eilandsraad dit niet tijdig doet. 

“Daarmee wordt niet meer ingegrepen in het budgetrecht van de eilandsraad. Deze wijzigingen in de regelgeving leiden ertoe dat de openbare lichamen gelijkwaardig worden behandeld”, aldus de staatssecretaris.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo