Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna pleit voor solidariteit in strijd tegen klimaatverandering

Gezaghebber Rijna, klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme en Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb. Foto: OLB

KRALENDIJK/NEW YORK- Gezaghebber Edison Rijna heeft bij de lancering van het International Panel over Deltas and Coastal Areas (IPDC) op de VN-Waterconferentie in New York bepleit dat kleine eilandstaten meer steun van grote landen moeten krijgen, om zich te beschermen tegen de impact van klimaatverandering.

Hij wees er op dat de eilanden amper bijdragen aan de opwarming van de aarde, maar wel als eerste en vaak in de meest ernstige mate met de negatieve gevolgen worden langzamer, onder meer in de vorm van extremer weer en stijging van de zeespiegel. Als gastpreker zei Rijna de oprichting van het IPDC – een initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden dat helpt bij het opstellen van concrete klimaatadaptatieadviezen – van harte toe te juichen. Doel is dat landen zich beter gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Dankzij dit initiatief kan er gelijktijdig met meerdere instanties (wetenschappelijke) kennis worden uitgewisseld om problemen op het gebied van water en klimaat om te pakken. Via investeringsbanken zijn er middelen beschikbaar.

Rocargo

Prominent aanwezig

Het is voor het eerst dat Bonaire zich zo prominent heeft kunnen presenteren op het niveau van de Verenigde Naties (VN), waar 193 landen zijn aangesloten. Voor twee gelegenheden was gezaghebber Rijna uitgenodigd om het woord te voeren. Tussen de andere sessies door sprak hij met collega’s van de eilanden, klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme, watergezant en overstromingsdeskundige Henk Ovink, de ministers Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Deel dit artikel