Nieuws van Bonaire

Caribische studenten krijgen voor aankomst in Nederland een BSN

KRALENDIJK – De ministerraad heeft besloten dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland al een burgerservicenummer (BSN) krijgen. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Met het unieke persoonsnummer is het voor de studenten makkelijker om online zaken met de overheid en andere instanties te regelen. Hierdoor komen ze niet onnodig in de knel.

Het is de bedoeling dat Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN kunnen krijgen. Met een BSN kunnen studenten alle zaken met de overheid en andere instanties waar een BSN voor nodig is, online regelen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, toeslagen en het maken van een afspraak bij de gemeente voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier kunnen studenten zich voor de komst naar Nederland voorbereiden en na aankomst zaken sneller regelen. Hierdoor komen ze niet onnodig in de knel. Het besluit is een eerste stap. Na de inwerkingtreding is er tijd nodig om de systemen van DUO aan te passen.

Voor Caribische studenten met recht op studiefinanciering

De wijziging gaat gelden voor studenten afkomstig van Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Zij moeten recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben of daaraan gelijkgesteld. Caribische MBO-studenten die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook vóór aankomst in Nederland het BSN. Het reisrecht, bekend als het studentenreisproduct dat zij ontvangen, wordt ook gezien als studiefinanciering.

Ook na dit besluit zijn Caribische studenten verplicht om zich na aankomst in Nederland in te schrijven in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. Zij worden tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP ingeschreven. De regelgeving geldt voor iedereen die langer dan vier maanden in Nederland gaat verblijven. Het BSN blijft hetzelfde.

Extra maatregelen bij start studie in 2023

Voor Caribische studenten die in augustus of september dit jaar starten met de studie in Nederland is het niet mogelijk om de wijziging na inwerkingtreding op tijd door te voeren. Zij krijgen een BSN na inschrijving in de BRP van de Nederlandse gemeente waar ze gaan wonen. De Rijksoverheid gaat zich inspannen om in individuele gevallen de knelpunten weg te nemen die bij Caribische studenten leiden tot vertraging bij de inschrijving in de BRP.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo