Nieuws van Bonaire

Staatssecretaris Heijnen wil handhaving nu dwangsom door Chogogo Resort niet is betaald

Foto na regenval november 2022

DEN HAAG – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, heeft in de Tweede Kamer de aandacht gevestigd op de huidige situatie rondom het Chogogo Resort. 

Het gaat om het kunstmatig strand van het Resort dat aangelegd werd zonder vergunning, en wat nu deels in zee is gespoeld. Bovendien heeft het Chogogo Beach Resort nagelaten de keermuur op te hogen en de dwangsom te betalen. 

Rocargo

Heijnen heeft aangegeven dat ze in gesprek wil gaan met het Openbaar Lichaam Bonaire om te kijken hoe er gehandhaafd kan worden. Ze constateerde ook dat het koraal onherstelbare schade heeft opgelopen door de uitspoeling van een deel van het kunstmatige strand. 

Chogogo lijkt zich niet te houden aan de vergunningsvoorwaarden en er wordt niet handhavend opgetreden door zowel het OLB als het ministerie van LNV. 

Heijnen verzoekt de regering om in gesprek te gaan met het OLB om te kijken welke ondersteuning nodig is om handhavend op te treden en ervoor te zorgen dat het Chogogo Resort aan de vergunningsvoorwaarden voldoet.

Deel dit artikel