Nieuws van Bonaire

Voortgang bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland besproken in brief staatssecretaris Van Huffelen

DEN HAAG – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra Van Huffelen, heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin ze de voortgang bespreekt van de bestuurlijke afspraken tussen de drie openbare lichamen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het Rijk.

De gezamenlijke ambities uit deze afspraken worden sinds juni vorig jaar gerealiseerd en er zijn, aldus de staatssecretaris, belangrijke stappen gezet, zoals inkomensmaatregelen voor Caribisch Nederland die sinds 1 januari 2023 van kracht zijn.

In de brief benadrukt de staatssecretaris dat de afspraken niet alleen materiële onderwerpen betreffen, maar ook thema’s zoals armoedebestrijding en uitvoeringskracht. Ondanks de inzet van de openbare lichamen en het Rijk blijven deze aandachtspunten bij de uitvoering van de afspraken.

De voortgang van de bestuurlijke afspraken wordt in de brief besproken, waarbij er wordt ingegaan op de Bestuurlijke Werkafspraken Bonaire (2022-2023), het Afsprakenakkoord Sint Eustatius (2022-2023) en het Saba Package 2.0 (2022-2025). Ook wordt er een doorkijk gegeven naar nieuwe bestuurlijke afspraken.

CN-envelop

Naast de voortgang van de afspraken bespreekt de staatssecretaris ook de besteding van de CN-envelop en wateroverlast op Bonaire. Bij de brief is een uitgebreidere uitwerking gevoegd waarbij de voortgang in 2022 per actie is aangegeven met een stoplichtmodel.

Met deze brief komt de staatssecretaris tegemoet aan een toezegging die ze eerder heeft gedaan aan de Kamer om de voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke afspraken in het begin van 2023 te rapporteren.

De gehele brief is hier te lezen:

Deel dit artikel