Nieuws van Bonaire

Democratische Partij Bonaire vraagt hertelling van stemmen

Gezaghebber Edison Rijna bij het uitbrengen zijn zijn stem op 15 maart. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- De Partido Demokrátiko Bonaire (PDB) heeft een brief gestuurd aan het hoofd stembureau met het verzoek de stemmen, uitgebracht voor de verkiezing van de eilandsraad opnieuw te tellen. 

“Op 15 maart jongstleden vond de verkiezing plaats voor de leden van de Eilandsraad en voor de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer. De door u bekend gemaakte voorlopige uitslag van de verkiezing van de leden van de Eilandsraad vertoont, voor wat betreft de restzetelverdeling over de lijsten, een zodanig klein verschil in stemoverschot dat een ernstig vermoeden gerechtvaardigd is dat bij een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige vergissingen zijn gemaakt dat deze van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn”, aldus de brief van de PDB, getekende door partijvoorzitter Peter Silberie en lijsttrekker Clark Abraham. 

Een verzoek tot het herstellen van stemmen kan gedaan worden op grond van Artikel P 21 van de Kieswet. 

“Tevens verzoeken wij u om precieze informatie over het aantal bij volmacht uitgebrachte stemmen, en om precieze informatie over, en verklaring van mogelijke verschillen – per stembureau – tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten, en het aantal stemmen dat is geteld”, aldus de door de democraten verstuurde brief. 

Spoedig

De PDB eindigt haar brief met de benadrukken dat snelheid geboden is om helderheid te scheppen voor de stemmers. “In het belang van snelle helderheid voor de kiezer hopen wij dat u bereid bent ons verzoek te honoreren en de nieuwe telling zo spoedig mogelijk te verrichten”, aldus de brief van de rode partij.

Deel dit artikel