Nieuws van Bonaire

Bonaire krijgt laatste 1,4 miljoen euro voor jeugdbeleid van Europa

KRALENDIJK – Bonaire heeft toezegging dat het laatste restant van haar eerste EU Budget Support Programma voor jeugdbeleid eind dit jaar wordt overgemaakt. Voorwaarde is dat er voldoende voorgang wordt geboekt. Het gaat om 1,4 miljoen euro en is onderdeel van de in totaal 3,6 miljoen euro, die er in het programma is gebudgetteerd. 2,2 miljoen euro is in 2020 al overgemaakt.

Als onderdeel van de technische assistentie om het openbaar lichaam Bonaire te assisteren in het uitvoeren van het Budget Support Programma voor jeugdbeleid, zijn een tweetal workshops/trainingen gegeven.

EU Budget Support is een vorm van Europese assistentie, waarbij fondsen direct worden overgemaakt naar het overheidsbudget als een bijdrage aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Die doelstellingen worden opgesteld door de ontvangende overheid zelf, Bonaire dus, op voorwaarde dat het ontvangende land voldoende voortgang boekt in het uitvoeren van het betreffende beleid.

Samenwerking

Kristina Sevastou, vertegenwoordiger van de EU-delegatie met Bonaire  in haar portefeuille zegt hierover: “Bonaire en de Europese Unie kennen een lange relatie. Budget Support maakt de ondersteuning van de Europese Unie onderdeel van de begroting van Bonaire, en daarmee van Bonaire’s eigen uitvoeringscapaciteit en democratische controles. Het is een teken van een evenwichtige samenwerking en partnership.”

Tijdens de trainingen werd ook de nieuwe internetportal met informatie over alle beschikbare fondsen en hulp van de EU waarvoor Bonaire in aanmerking kan komen, geïntroduceerd. Deze is toegankelijk via https://bonairegov.com/idb. Bonaire is de eerste in de regio die een centraal informatiepunt heeft dat toegankelijk is voor burgers, ondernemers en overheden.

Deel dit artikel