Advertentie

KVK houdt een levendig debat over de Bonairiaanse economie

Advertentie

De Kamer van Koophandel heeft een zeer succesvol en levendig verkiezingsdebat gehouden in het Marriott hotel op 6 maart jongstleden. Er waren 40 ondernemers aanwezig die op zes verschillende thema’s zijn geïnformeerd over de standpunten van vijf van de zes politieke partijen op Bonaire. Daarnaast werd het debat op het hoogtepunt live bekeken door 225 mensen op facebook, naast de live uitzending van Dutch Caribbean TV en de radio uitzending op Live99FM.

De onderwerpen die besproken zijn hadden betrekking op de Kamer van Koophandel, de kosten van ondernemerschap, Bonaire als Blue Destination, Het Openbaar Lichaam Bonaire, een nieuwe vrachthaven en de beschikbaarheid van arbeidskrachten op Bonaire. Met name op het punt van Blue Destination, het bestaansminimum en de beschikbaarheid van geschikte arbeid voor mensen op Bonaire werd een flinke discussie gevoerd.

Op 15 maart worden de verkiezingen voor de eilandsraad gehouden. De Kamer van Koophandel vindt het belangrijk om ondernemers goed te informeren over de standpunten van de partijen zodat zij beter in staat zijn een keuze te maken voor een politieke partij. De samenstelling van de eilandsraad is van groot belang voor de richting die de komende vier jaren wordt gekozen voor Bonaire.

Het debat is mogelijk gemaakt door het Centrum voor ondernemerschap bij de Kamer van Koophandel. Dit centrum, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, moet ervoor zorgen dat de voorwaarden om te ondernemen op Bonaire verbeteren en dat het netwerk van ondernemers onderling wordt versterkt.  Het verkiezingsdebat was de eerste activiteit in het kader van dit centrum. Binnenkort volgt meer en uitgebreidere informatie over dit centrum bij de Kamer van Koophandel. 

De Kamer van Koophandel dankt hierbij de vijf politieke partijen die deel hebben genomen aan het debat en ook alle ondernemers die dit nauwlettend hebben gevolgd en ook interessante vragen hebben ingebracht. 

Deel dit artikel