Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege Bonaire vertelt onwaarheden over aanpassingen ontwerp Bachelors Beach

Bachelor Beach, zoals het er nu nog bijligt. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- ABC Online Media, verantwoordelijk voor onder meer nieuwspublicaties Bonaire.nu en The BES-Reporter, heeft sterke aanwijzingen voor het feit dat het bestuurscollege, gevormd door UPB en MPB, onwaarheden vertelt over de aanpassingen aan het ontwerp voor de verfraaiing van Bachelor’s beach op Belnem.

Recent nog werd de onthulling van een projectbord bij het populaire strand op het laatste moment afgelast, nadat weer een storm van kritiek dreigde op te steken over de plannen die er liggen voor de aanpak en herinrichting van het strand. 

In persverklaringen en publicaties op de eigen website, www.bonairegov.com, haastte het BC om te verklaren dat het ontwerp van het project ter verfraaiing van het strand zou zijn gewijzigd. “Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft vorig jaar besloten dat er geen strand en ligbedden meer komen bij Bachelor’s Beach (Playa Fòrn’i Kalki). De geplande renovatie is op diverse punten aangepast, zodat het meer aansluit aan de wensen van de bevolking van Bonaire”, schrijft het OLB op 28 februari jl. op haar website. 

Voorbeelden van andere aanpassingen, behalve de hierboven genoemde, zijn volgens hetzelfde bericht dat de bestaande trap niet zal worden veranderd, maar wel gerenoveerd. Ook zegt het BC dat er meer verharde parkeerplekken zullen worden gecreëerd in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp en zou er nu maar één kiosk worden gebouwd, in plaats van drie. 

Onjuist

De beweringen van het bestuurscollege, over de aanpassingen aan het ontwerp van het strand blijken echter onjuist. ABC Online Media begrijpt uit doorgaans betrouwbare bron dat er niet alleen geen sprake is van een nieuw ontwerp, doch dat recent nog aan het bureau dat het plan ontwierp, door de directie Ruimte & Ontwikkeling van hetzelfde OLB is bevestigd, dat het plan – zoals oorspronkelijk is ontworpen – ook zal worden uitgevoerd. 

Wel is er inmiddels sprake van onduidelijkheid over de gunning van de uitvoering van het project en zou de architect van het plan, GOA architecten, hebben geadviseerd de gunning geheel overnieuw te doen. 

Ook begrijpt ABC Online Media dat het Openbaar Lichaam er door Gino Obersi Architecture (GOA) op is gewezen, dat zij de vrijheid niet heeft het plan zo maar aan te passen, zonder afstemming met GOA, als ontwerper van het plan. Zou het OLB dat toch doen, dan is zij potentieel schadeplichtig. 

Uitstel tot na verkiezing

De op het laatste moment afgelaste onthulling van het projectbord kan niet anders worden gezien als een poging van het BC de discussie over het project over de verkiezingsdatum heen te tillen. Dat er inmiddels sprake zou zijn van een ander en aangepast ontwerp, zou echter niet stroken met de werkelijkheid.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo