Nieuws van Bonaire

M21 wil echt inclusieve partij zijn

KRALENDIJK- Afgelopen zondag heeft M21 weer een informatiesessie gehouden. Deze keer was één van de groepen onze speciale medemensen met een gehoor- en spraakbeperking. M21 heeft met medewerking van een gebarentolk informatie gegeven aan deze groep. 

Het was heel erg emotioneel om te zien hoe ook deze groep, die bijna altijd vergeten wordt, zich kan uiten over hun problemen en uitdagingen bij het participeren aan de samenleving. Deze groep heeft haar stem laten horen door middel van een tolk/vertaler. 

Naar de mening van M21 laten ervaringen van burgers met beperkingen zien dat het onderwijssysteem op het eiland niet voldoende ruimte biedt aan degenen die speciale aandacht nodig hebben, omdat er in het reguliere onderwijs tijd en mensen tekort zijn voor hen die speciale aandacht behoeven. 

Beleid

M21 is van mening dat er beleid moet komen om dat probleem op te lossen, omdat alle mensen recht hebben op gelijke kansen om zich te ontwikkelen op de manier die voor hen passend is. “Niemand mag achterblijven. Voor ons van M21 is dit wat ‘de mens staat centraal’ inhoudt”, schrijft M21 in een persverklaring op maandag. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo