Nieuws van Bonaire

UNKOBON kreeg duidelijkheid van alle 6 politieke partijen

KRALENDIJK – Op 6 februari stuurde consumentenbond Unkobon een brief aan de lijsttrekkers van de zes politieke partijen op Bonaire die meedoen aan de verkiezingen. Unkobon vroeg de lijsttrekkers binnen twee weken een eenduidig antwoord te geven op twee vragen.

Vraag 1. Vindt uw partij ook dat op korte termijn voor de Bonairiaanse bevolking een sociaal minimum moet worden ingevoerd waarmee men in de minimale kosten van het bestaan kan voorzien? Antwoord: ja / nee

Vraag 2. Steunt uw partij Unkobon in de rechtszaak tegen de Nederlandse staat om het invoeren van zo’n sociaal minimum af te dwingen? Antwoord: ja / nee

Alle zes partijen hebben schriftelijk gereageerd op de vragen van Unkobon. Alle zes partijen hebben beide vragen met ja beantwoord.

Sociaal minimum

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat je nodig hebt om in jouw levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor bijna alle inwoners van Nederland is een sociaal minimum vastgesteld. Bonaire is al meer dan twaalf jaar onderdeel van Nederland. Toch is er voor Bonaire nog steeds geen sociaal minimum vastgesteld en leeft ruim 40% van de inwoners van Bonaire in armoede.

De partijen konden ook een korte toelichting gegeven op hun antwoorden. Hieronder de essentie:

MPB:

De MPB staat volledig achter het standpunt dat de regering het sociaal minimum voor de burgers op Bonaire zo snel mogelijk moet vaststellen. De armoede op het eiland is niet aanvaardbaar en mag niet voortbestaan.

Onze partij ziet graag op de herdenkingsdag van het slavernijverleden op 1 juli een uitspraak van het kabinet over de vaststelling van het sociaal minimum. Iedereen in het Koninkrijk heeft recht op een gelijkwaardig en menselijk bestaan. De MPB ondersteunt daarom ook de doelstelling van de rechtszaak van Unkobon, om bij het uitblijven van een bestuurlijk besluit hierover, de rechter dit besluit te laten nemen.

PDB:

Wij zijn fervent voorstander van onmiddellijk vaststellen van een rechtvaardig sociaal minimum voor Bonaire. Maar wij geloven dat we er niet zijn met enkel het vaststellen van een sociaal minimum, omdat een stijging van het inkomen leidt tot een effect van inflatie met een contraproductief gevolg juist voor de groep die je wilt helpen.

Daarom geloven wij, dat afgezien van het vaststellen van een sociaal minimum, onze lokale overheid moet werken aan verlaging van kosten van onze burgers.

UPB

UPB waardeert en steunt al het werk dat UNKOBON doet voor Bonaire. UPB blijft de strijd van Unkobon voor een betere en sociaal rechtvaardige vooruitgang voor iedereen op Bonaire steunen. Speciaal de strijd voor een sociaal minimum steunen wij. Ons antwoord op beide vragen is ja.

M21
Wij allen hebben dezelfde rechten als de inwoners van de andere gemeenten in Nederland. Wij willen echter toevoegen dat er een verschil mag zijn doch dat dit altijd positief voor onze eilanden moet zijn. Wij zijn erg gestimuleerd dat er een privé organisatie is die ook mee helpt strijden om dit doel te bereiken.

1 UNION  PA  PUEBLO

Diverse onderzoeksrapporten werden door verschillende instanties opgemaakt waarin melding werd gemaakt van dit acute probleem. In al die rapporten kwam duidelijk naar voren dat de sociaal minimum verhoogd dient te worden zodat de consumenten een normaal leven op Bonaire kunnen leiden.

Wij zijn van mening dat de resultaten en aanbevelingen van deze rapporten uitgevoerd dienen te worden. Union pa Pueblo steunt UNKOBON in de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat om de vaststelling van een sociaal minimum te krijgen.

URB

URB is ook de mening toegedaan dat op zeer kort termijn een sociaal minimum moet worden vastgesteld voor de bevolking van Bonaire. Niet alleen vaststellen maar ook uitvoeren op zeer kort termijn. Er zijn zeker drie onderzoeksrapporten, dus er is geen onderzoek of evaluatie meer nodig. Gewoon uitvoeren.

Deel dit artikel