Nieuws van Bonaire

Selibon zet vuilverbrandingsoven stop na uitkomst onderzoek

Afvalscheiding op Lagun

KRALENDIJK – Selibon, het verantwoordelijke bedrijf voor afvalbeheer op Bonaire, heeft aangekondigd dat het urgente maatregelen zal nemen om de ongezonde situatie in de omgeving van de Landfill bij Lagun aan te pakken. Dit na de zorgwekkende uitkomst van een eerste onderzoek.

Bewoners in de buurt van de vuilverbrandingsoven klagen al lange tijd over overlast en gezondheidsproblemen. Hoewel Selibon in het verleden al enkele acties heeft ondernomen om de situatie te verbeteren, zijn de klachten van de bewoners toegenomen.

Om meer inzicht te krijgen in de situatie en de gezondheidsrisico’s voor de bewoners te beoordelen, heeft Selibon op eigen kosten een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Dr. Pieter van den Torn van EcoVision heeft op 6 en 7 februari het onderzoek uitgevoerd en de resultaten waren zorgwekkend.

Tweede onderzoek

Selibon heeft daarom meteen actie ondernomen door de vuilverbrandingsoven stil te leggen in afwachting van een tweede onderzoek. Wanneer het tweede rapport beschikbaar is, zal Selibon permanente maatregelen treffen om de situatie te verbeteren. De uitkomst van het tweede onderzoek wordt nog deze maand verwacht, dan zal het rapport ook gedeeld kunnen worden met de pers.

Conclusie van het onderzoek

Rocargo

Uit het eerste onderzoek blijkt dat bewoners in de omgeving gedurende ongeveer 6 uur per dag worden blootgesteld aan fijnstof en brandlucht op doordeweekse dagen. Op andere dagen worden zij blootgesteld aan (oncontroleerbare) intoxicatie door stank en rookgassen. Dit is geen aangename situatie en niet geschikt voor bewoning. Het is niet te wijten aan slijtage of gebrekkig onderhoud. “De gevaren voor de gezondheid zijn groot en daar moet op korte termijn een eind aan gemaakt worden” aldus het bedrijf in een persbericht vandaag.

Selibon heeft transparantie hoog in het vaandel staan en heeft een vergadering georganiseerd met de bewoners om de resultaten van het onderzoek van EcoVision te bespreken. Op woensdag 1 maart zullen Selibon en de Vereniging Pro Lagun samen zitten om de stappen te bespreken die zullen worden genomen om de situatie te verbeteren.

De vuilverbrandingsoven verwerkt onder andere chemisch afval van het ziekenhuis en kadavers van dode dieren.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo