Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna ontvangt rapport integraal waterbeheer voor duurzame toekomst Bonaire

KRALENDIJK – Op 13 februari nam gezaghebber Edison Rijna het rapport voor integraal waterbeheer op Bonaire in ontvangst van Dijkgraaf Hein Pieper.

Het rapport bevat een gedegen opsomming van maatregelen die op korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden om te komen tot een duurzame en integrale waterhuishouding op het eiland. Na de heftige regenval en wateroverlast in november vorig jaar heeft de gezaghebber Waterschap Rijn & IJssel gevraagd om ondersteuning en kennisuitwisseling.

Begin 2023 heeft een delegatie van waterschappers uit verschillende waterschappen Bonaire bezocht en samen met medewerkers van de directie Ruimte & Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de waterinfrastructuur van het eiland bekeken en met veel stakeholders gesproken om een eerste beeld te krijgen van de situatie.

Gezaghebber Rijna: “De aanpak zit niet alleen op het uitbaggeren van de rooien of het vergroten van opvangcapaciteit van bassins. We moeten dit integraal aanpakken. Ik ben de waterschappen dan ook erg dankbaar voor dit rapport. Vanuit het OLB bieden we dit nu aan bij diverse ministeries in Nederland om hier aandacht voor te vragen en zullen we de komende tijd verder met hen in gesprek gaan. Daarnaast zetten we dit rapport in bij de VN-waterconferentie eind maart in New York.”

Ook de gedeputeerde James Kroon van Infrastructuur is verheugd: ”Deze deskundige en tegelijk hele praktische adviezen zullen ons al direct helpen om een aantal knelpunten in onze waterhuishouding aan te pakken. We kunnen ons niet nog eens zo’n modderstroom permitteren zoals bij Harbour Village. Maar nu nog de nodige middelen. Onze bevolking is de laatste jaren enorm gegroeid en dat vergt grote investeringen in onze infrastructuur, inclusief het wegwerken van achterstallig onderhoud en natuurlijk de bouw van betaalbare woningen. Maar ik ben optimistisch dat we in goed overleg met Den Haag hier een oplossing voor gaan vinden.”

Dijkgraaf Pieper voegt hieraan toe: “Klimaatadaptatie speelt wereldwijd en op alle eilanden. De meeste eilanden ontbeert het aan voldoende kennis, ervaring, middelen en uitvoeringskracht. Met een versnelde en gecombineerde aanpak (twinning) zou Bonaire ook een pilotproject voor veel andere eilanden kunnen zijn, want we hebben weinig tijd. Opgedane kennis en in praktijk gebrachte oplossingen kunnen hier door andere eilanden worden afgekeken.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo