Nieuws van Bonaire

Delegatie Staten-Generaal op werkbezoek op Bonaire voor natuur, volkshuisvesting en verduurzaming

KRALENDIJK – Een delegatie van de Staten-Generaal, bestaande uit Tweede en Eerste Kamerleden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties, heeft de afgelopen dagen een werkbezoek gebracht aan Bonaire.

Tijdens het bezoek zijn belangrijke onderwerpen als natuur, volkshuisvesting en verduurzaming besproken. De delegatie heeft gesproken met het Centraal Dialoog en met vertegenwoordigers van verschillende organisaties, waaronder Arxen Alders van het Projectmanagementbureau (NMBP), Joselito Statia van het Wegenprogramma en Sabine Engel van Mangrove Maniacs.

Rocargo

Tijdens de gesprekken kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder waterbeheer, kustbescherming in relatie tot de stijgende zeespiegel, verduurzaming door waterbeheer, bescherming van de mangroves, en de bedreiging van sargassum op de natuur. Ook is er veel aandacht besteed aan huisvesting en is er samengewerkt met FCB om kwetsbare doelgroepen te huisvesten en te werken aan betere sociale huisvesting.

Het werkbezoek begon met een walking diner met de gezaghebber, de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad. Vervolgens waren er verschillende programma-onderdelen waarin de eerder genoemde onderwerpen aan bod kwamen. Zo werd er gestart met de presentatie van het Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP), gevolgd door een rondleiding over waterbeheer, overstromingen en afvalhuishouding. Ook was er een rondleiding over volkshuisvesting en klimaat en verduurzaming.

Tijdens de rondleiding over klimaat en verduurzaming werden verschillende stops gemaakt op het eiland, waar onder andere gekeken werd naar de invloed van erosie op de Ramsar (wetlands), het verlies van vegetatie, top soil en mangrovebos, en de bedreiging van sargassum op de natuur. Ook werd er aandacht besteed aan de uitdagingen die de stijgende zeespiegel met zich meebrengt voor de toegang tot het pekelmeer en de Ramsar site, met haar flamingo broedkolonie.

Het werkbezoek heeft veel indruk en inzicht achtergelaten bij de delegatie en biedt Bonaire de mogelijkheid om voort te bouwen op de verkregen inzichten. Door meten is weten te combineren met de juiste begripsvorming in Nederland en hun steun, kan Bonaire werken aan constructieve en innovatieve oplossingen.

Rocargo

De delegatie bestond uit verschillende Tweede en Eerste Kamerleden, waaronder

Tweede Kamerleden

1. Mariëlle Paul (delegatieleider, VVD)

2. Roelien Kamminga (VVD)

3. Jorien Wuite (D66)

4. Habtamu de Hoop (PvdA)

5. Kauthar Bouchallikh (GroenLinks)

6. Liane den Haan (Fractie Den Haan)

7. Sylvana Simons (BIJ1)

8. Tim de Lange (griffier) 

Eerste Kamerleden

1. Paul Rosenmöller (vice-delegatieleider, GroenLinks)

2. Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD)

3. Ria Oomen-Ruijten (CDA)

4. Jeroen Recourt (PvdA)

5. Peter Nicolai (PvdD)

6. Fred Bergman (griffier)

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo