Nieuws van Bonaire

Werkgroep laboratoriumzorg op Bonaire opgericht

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van VWS directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland werken samen om laboratoriumzorg op Bonaire naar een nieuw niveau te brengen. Daarom is er een werkgroep laboratoriumzorg in het leven geroepen.

Deze werkgroep zal zich buigen over de doelmatigheid van de laboratoriumzorg, innovaties ten gunste van de zorgverzekerden en de borging van Bonlab in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. Dokter Izzy Gerstenbluth is als voorzitter benoemd om de vraagstukken rondom laboratoriumzorg op Bonaire te onderzoeken en advies uit te brengen aan het Openbaar Lichaam Bonaire en directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland.

Rocargo

Aanleiding voor het oprichten van de werkgroep zijn de ontwikkelingen vorig jaar rondom BonLab.

Deel dit artikel