Nieuws van Bonaire

Nederlandse delegatie bezoekt Bonaire voorafgaand aan IPKO

KRALENDIJK – De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van Eerste en Tweede Kamer nemen van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg IPKO op Curaçao. Voorafgaand aan het overleg staat een bezoek aan Bonaire gepland.

Op de agenda staan de opvang van migrantenstromen binnen het Koninkrijk, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk, het democratisch tekort in de Koninkrijksstructuur, en de afspraken over de hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten die zijn vastgelegd in de landspakketten. Dat gaat dan om onderwijs, klimaat en milieu en databeveiliging. 

Daarnaast spreken de delegaties verder over het slavernijverleden en de doorwerking van de koloniale geschiedenis in het heden. Dit in vervolg op besprekingen in eerdere IPKO’s. Binnen het IPKO organiseren de Staten van Curaçao op donderdag 2 maart voor alle delegaties een werkbezoek dat in het teken staat van het slavernij- en koloniale verleden.

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overleggen twee keer per jaar, één keer in Nederland en één keer roulerend in één van de Caribische landen, over thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan.

Werkbezoeken Bonaire

Rondom het IPKO vinden meerdere werkbezoeken plaats. De Nederlandse delegatie legt voorafgaand aan het IPKO op zondag 26 en maandag 27 februari een werkbezoek af op Bonaire. 

Onderwerpen als het nieuwe Natuur- en Milieubeleidsplan, watermanagement, de recente overstromingen, afvalhuishouding, volkshuisvesting en klimaat en verduurzaming staan hierbij centraal.

Het IPKO

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overleggen twee keer per jaar, één keer in Nederland en één keer roulerend in één van de Caribische landen, over thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo