Nieuws van Bonaire

Teruggave budgetrecht Sint Eustatius is ‘spannend moment’ volgens Van Huffelen

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen vindt de teruggave van het budgetrecht aan het bestuur en de eilandsraad van Sint Eustatius ‘een spannend moment’. Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen naar aanleiding van de tiende voortgangsrapportage Sint Eustatius.

De staatssecretaris is van plan om het budgetrecht na de eilandsraadsverkiezingen van 15 maart terug te geven. “De teruggave van bevoegdheden betekent ook een teruggave van verantwoordelijkheden”, stelt Van Huffelen.

Het budgetrecht is het recht van het de eilandsraad om wijzigingen in de eilandsbegroting goed of af te keuren, dan wel te wijzigen. Omdat voor een groot deel van het eilandelijk beleid geld nodig is, is het budgetrecht één van de belangrijkste rechten van de eilandsraad.

Bij haar aantreden een jaar geleden heeft Van Huffelen gezegd de democratie als een
van de kernwaarden van de rechtsstaat te beschouwen. Om die reden is de terugkeer
naar normale bestuurlijke verhoudingen en het afronden van de ingreep op Sint
Eustatius één van haar prioriteiten.

Bezorgd

Kamerleden uitten hun bezorgdheid over een mogelijke terugval op het eiland als het budgetrecht weer is teruggeven. Maar de staatssecretaris zegt om die reden juist een tweetal voorwaarden te hebben verbonden. Zo dienen de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadsleden zich te committeren
aan de uitvoering van de resterende verbeterstappen.

Rocargo

Mocht er onvoldoende progressie zijn of het commitment wordt niet gegeven, dan zal de ondertekening
van het Koninklijk Besluit worden aangehouden. In het uiterste geval totdat alle verbeterstappen zijn afgerond, aldus de staatssecretaris.

Daarnaast heeft zij procesafspraken gemaakt met het lokale bestuur op Sint Eustatius. Als de verbeterstappen na de verkiezingen niet worden gezet zou dit kunnen leiden tot een onvolledig implementatie van de ambtelijke organisatie en interne beheersing, wat aanleiding kan zijn
voor de accountant om geen goedkeurende verklaring af te geven.

Deel dit artikel