Advertentie

De Kamer van Koophandel introduceert binnenkort” Het Centrum voor Ondernemerschap”

Advertentie

De Kamer van Koophandel zal op korte termijn een “Centrum voor ondernemerschap” starten. Het centrum moet ervoor zorgen dat ondernemerschap nog meer wordt gestimuleerd onder de lokale bevolking, het ondernemersklimaat op Bonaire wordt verbeterd, het netwerk van organisaties beter wordt en dat organisaties die de ondernemer begeleiden beter gaan samenwerken. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen onder andere de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Openbaar Lichaam Bonaire, Qredits en andere partijen. De Kamer van Koophandel heeft hiervoor een opdracht en financiering gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het genoemde centrum is gehuisvest bij de Kamer van Koophandel aan de Kaya Amsterdam 23. Hier zal bij de intake van ondernemers meer nadruk worden gelegd op de behoeften en de hulpvraag van ondernemers. Op basis hiervan kan bekeken worden welke begeleiding en coaching noodzakelijk is, onder andere door de inzet van coaching vouchers van RVO. Daarnaast zullen ondernemers worden geholpen om hun weg in overheidsland beter te vinden. Dit geldt zowel op het gebied van vergunningen als subsidies. Ook de bewustwording van (goedkope) financieringsvormen zal onderdeel zijn van het voornoemde centrum. Tenslotte zal ook het ondernemerschap meer onder de aandacht worden gebracht van de bevolking, inclusief de jeugd, en zullen meer (netwerk)evenementen voor ondernemers worden ingezet.

De COVID-19 pandemie heeft gezorgd voor andere en nieuwe inzichten op Bonaire. Er is behoefte aan nieuw (o.a. toeristisch) ondernemerschap dat is geënt op duurzaamheid, natuurwaarden en lokale cultuur en tradities, de basisprincipes van de Blue Destination gedachte. Dit vraagt om nieuwe expertise en support om deze transitie te kunnen realiseren. Ook vraagt de huidige economie om het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid (o.a. diversificatie) om daarmee een oplossing te bieden voor lokale problemen. Een van de belangrijkste uitdagingen is het huidige gebrek aan een samenhangend ondernemerschapsecosysteem dat voorziet in de behoefte van alle fase van een onderneming. 

Dit ecosysteem en de samenwerking tussen alle genoemde partijen wordt nu vormgegeven. De eerste zichtbare activiteiten zullen binnenkort plaatsvinden in de vorm van (netwerk)evenementen voor ondernemers. Later in het jaar zal uitgebreidere informatie volgen over het Centrum voor ondernemerschap en de inrichting hiervan. De Kamer van Koophandel heeft een wettelijke taak om economische ontwikkeling te stimuleren door middel van het bevorderen van onderzoeken en van overleg- en samenwerkingsvormen die de economische belangen betreffen. Daarnaast heeft de Kamer als taak het verstrekken van inlichtingen van algemene aard over het oprichten en drijven van een onderneming. De Kamer van Koophandel is zeer verheugd met invoering van het Centrum voor ondernemerschap aangezien dit bijdraagt aan haar wettelijke taken en dankt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het gunnen van dit project.

Deel dit artikel