Nieuws van Bonaire

Start commissie die sociaal minimum in Caribisch Nederland onderzoekt

DEN HAAG – De commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland gaat op 1 maart 2023 van start. Dat maakt minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bekend. De opdracht luid om onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De commissie, die onafhankelijk onderzoek verricht is ingesteld naar aanleiding van een motie vanuit de Tweede Kamer. Centrale vraag is wat huishoudens op Bonaire, Saba en Sint Eustatius nodig hebben om rond te komen en mee te kunnen doen in de samenleving.

Dit onderzoek is volgens de minister breder van opzet dan eerder onderzoek naar het sociaal minimum. De commissie kijkt ook naar de draagkracht van de lokale economie en naar de wijze waarop het sociaal minimum wordt vastgesteld. Hierbij is aandacht voor de inkomsten en kosten van levensonderhoud van inwoners.

In Caribisch Nederland is momenteel nog geen sociaal minimum vastgesteld. De commissie streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2023 haar eindrapport te presenteren.

Kennis

Eerder werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een commissie ingesteld om het sociaal minimum voor Europees Nederland te onderzoeken. Dat eindrapport verschijnt ook dit jaar. Het kabinet kiest ervoor een aparte commissie in te stellen voor Caribisch Nederland omdat zij het belangrijk vindt dat de leden specifieke kennis hebben van de eilanden en de economie.

De leden van de onafhankelijke commissie brengen expertise samen vanuit de wetenschap, de Caribische context en kennis van de regelingen in het hele Koninkrijk. Ze zijn onder meer werkzaam bij universiteiten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het Nibud. Een aantal leden is woonachtig, of zijn dit geweest, op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De leden nemen zitting op persoonlijke titel.

Voorzitter is oud-gezaghebber van Bonaire Glenn Thodé. Ook oud-gezaghebber van Sint-eustatius, Gerald Berkel en voormalig gevolmachtigde minister Paul Comenencia hebben zitting, naast nog vijf andere leden.

Deel dit artikel