Nieuws van Bonaire

Informatie over de komende verkiezingen op Bonaire

KRALENDIJK –  Op 15 maart kunnen stemgerechtigden gaan stemmen voor de eilandsraadverkiezingen en indien stemgerechtigd ook voor het kiescollege. Belangrijk is te weten wat het verschil is tussen deze verkiezingen, nut en noodzaak om te gaan stemmen en alles wat je als kiezer moet weten voordat je gaat stemmen.

Enerzijds zijn er dus verkiezingen voor de eilandsraad van Bonaire. Samen met het bestuurscollege vormen zij het eilandsbestuur. De eilandsraad geeft aan wat er op Bonaire moet gebeuren en houdt toezicht op het werk van het bestuurscollege. De eilandsraad wordt gekozen door de inwoners van Bonaire. Dat gebeurt eens in de vier jaar. Door te stemmen beslis je samen met andere kiezers hoe de eilandsraad er de komende vier jaar uit gaat zien.  

Anderzijds zijn er kiescollege verkiezingen. De kiescolleges bestaan uit volksvertegenwoordigers van de openbare lichamen die, samen met de leden van de provinciale staten en de leden van het kiescollege voor Nederlandse kiezers in het buitenland (kiescollege niet-ingezetenen) stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing. Door te stemmen voor het kiescollege, heb je indirect invloed op wie er in de Eerste Kamer komt én daarmee op de beslissingen die daar worden genomen. En dus ook indirect invloed op de beslissingen in de Eerste Kamer die van invloed zijn op Bonaire.

Alles wat je moet weten over deze verkiezingen en zaken zoals wanneer, hoe, wanneer en waarom stemming kun je terugvinden op de website www.BonaireStemt.nl

Aantal belangrijke zaken staan hieronder op een rij:

Wanneer zijn de verkiezingen?
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen. Op die dag kan er gestemd worden van half 8 ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds bij ieder willekeurig stemlokaal op Bonaire.

Wie mag stemmen?
Je mag stemmen voor de Eilandsraad stemmen als je:

  • op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder bent
  • op 30 januari 2023 ingezetene bent van het openbaar lichaam van Bonaire
  • de Nederlandse nationaliteit bezit óf als je rechtmatig in Nederland verblijft én voor 30 januari 2023 minimaal vijf jaar onafgebroken ingezetene van Nederland was en over een geldige verblijfsvergunning beschikte
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Je mag voor het Kiescollege stemmen als je:

  • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit
  • ingezetene bent van het openbaar lichaam van Bonaire
  • op de dag van de verkiezing (15 maart 2023) 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

onder ingezetene wordt iemand verstaan die is ingeschreven in de basisregistratie personen van het eiland

Wat moet je meenemen om te stemmen?

Rocargo

Om te stemmen moet je jouw persoonlijke stempas meenemen en een identiteitsbewijs. Dit kan een Nederlands paspoort, een sedula of een rijbewijs van het openbaar lichaam zijn. Zonder identiteitsbewijs en stempas kun je niet stemmen.

Let op! Het identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal vijf jaar verlopen zijn en op het document moet bij “geldig tot”  16 maart 2018 staan of een latere datum. Is dat niet het geval, vraag dan ruim op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan bij Burgerzaken. Houd hierbij wel rekening met de verwerkingstijd. Mocht je op de verkiezingsdag ontdekken dat jouw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, dan kun je helaas niet stemmen.  

Als je ook kiesgerechtigd bent voor de kiescollegeverkiezing, ontvang je thuis twee stempassen. Eén stempas voor de eilandsraadverkiezing en één stempas voor de kiescollegeverkiezing. Wil je voor beide verkiezingen stemmen? Neem dan beide stempassen mee naar het stemlokaal.

Heb je in de week van 1 maart nog geen stempas(sen) ontvangen? Ben je de stempas kwijt? Of is de stempas gescheurd en daardoor onleesbaar geworden? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 10 maart of in persoon tot en met dinsdag 14 maart 12:00 uur. Kom hiervoor langs bij Burgerzaken met een geldig identiteitsbewijs. In beide gevallen moet de vervangende stempas persoonlijk worden opgehaald bij Burgerzaken waar je tekent voor ontvangst.

Wat moet ik doen als ik zelf niet kan gaan stemmen?
Kan je niet zelf stemmen, bijvoorbeeld omdat je ziek of tijdelijk in het buitenland bent? Dan mag je een andere kiezer vragen om voor jou te stemmen. Dat heet machtigen. Iemand machtigen doe je alléén als je echt niet zelf kunt gaan stemmen. Alles over het machtigen staat op de vermeld op de website.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo