Nieuws van Bonaire

PCN geeft startsein voor modernisering en uitbreiding van Scout’s Place hotel op Saba

THE BOTTOM- Met de onthulling van het projectbord waarop Scout’s Place in vernieuwde vorm staat weergegeven, is officieel het startsein gegeven voor de renovatie van dit unieke etablissement door eigenaar Pensioenfonds Caribisch Nederland (‘PCN’).

Na de aankoop door PCN in 2020 is er met veel aandacht gewerkt aan een compleet renovatie- en uitbreidingsplan met het doel om Scout’s Place weer te laten floreren. Het renovatietraject zal, onder deskundig toezicht van Michael Bacon van Alite B.V., ongeveer 1,5 – 2 jaar in beslag nemen. 

PCN heeft, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, de bouwopdracht gegund aan QBR Joint Venture B.V., een samenwerking tussen een Sabaanse en een Canadese aannemer.

De ontwikkelplannen voor Scout’s Place zijn van meet af aan enthousiast ontvangen door het Eilandbestuur. Gedeputeerde van Toerisme Bruce Zagers: “De plannen om dit iconische pand te moderniseren en uit te breiden zijn zeer indrukwekkend. Scout’s Place is altijd belangrijk voor Saba geweest, niet alleen voor het toerisme maar ook als onderdeel van ons cultureel erfgoed. De ontwikkeling van dit pand zal zeker een belangrijke impuls geven aan de economie van ons eiland èn aan ons toeristisch product. Het is zeer bemoedigend om projecten als deze te zien ontwikkelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan lokale werkgelegenheid, charme en traditionele architectuur.”

De inzet van PCN is erop gericht om weer een nieuwe en stralende toekomst voor Scout’s Place te creëren, passend bij de hedendaagse verwachtingen van gasten. 

Harald Linkels, bestuursvoorzitter PCN, is enthousiast over de plannen. “Naast een beoogd positief rendement voor het fonds, is het voor PCN van groot belang dat met deze renovatie, een economische en maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap van Saba wordt gerealiseerd. De keuze voor een lokale aannemer geeft extra kracht aan onze intenties.” 

Exploitatie

Eenmaal voltooid zal het ‘nieuwe’ Scout’s Place bestaan uit 30 hotelkamers, 8 units die gebruikt kunnen worden als familiekamers of long-stay kamers, een prachtig restaurant plus bar en twee commerciële units.

Tijdens de bouwfase gaat PCN actief op zoek naar exploitanten of ondernemers die een rol ambiëren in het nieuwe etablissement.

Artist impression van het gerenoveerde hotel. Foto: PMCN. 

Beleggingsmix

PCN hecht er waarde aan om, naast haar beleggingen op de internationale financiële markten ook lokaal te beleggen op de BES-eilanden. Een deel van het totale vermogen is hiervoor gereserveerd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo