Nieuws van Bonaire

BIA en vakbond tekenen nieuwe CAO voor werknemers luchthaven

KRALENDIJK- Bonaire International Airport N.V. (BIA) heeft een nieuwe CAO. Vrijdag werd het akkoord tussen vakbond ABVO en BIA ondertekend. De CAO gaat in op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 3 jaar.

De salarissen worden in 2023 met 4,3% geïndexeerd en in de jaren 2024 en 2025 nog eens met telkens 2%. In totaal gaan de salarissen over 3 jaar dus met ruim 8,3% omhoog. Op initiatief van BIA wordt nu ook een minimum loon van 1350,- USD gehanteerd, wat een forse stijging van de laagste inkomens betekent. 

Daarnaast worden diverse toeslagen voor stand-by diensten en onregelmatige diensten flink verhoogd en wordt de regel geïntroduceerd dat werknemers van BIA vanaf 60 jaar geen nachtdiensten meer hoeven te werken. Ook de eindejaarsuitkering wordt merkbaar opgehoogd. 

De CAO kwam in een constructieve sfeer tot stand en houdt rekening met het feit dat zowel de werkgever als de werknemers uit een turbulente tijd komen, waarin de COVID-pandemie veel invloed op het dagelijks leven had en op de prestaties van het bedrijf. Toch is het BIA gelukt om de organisatie tijdens de pandemie bij elkaar te houden en nu kan er naar de toekomst worden gekeken. Bij BIA en bij ABVO was duidelijk dat de post-COVID tijd gekenmerkt wordt door hoge inflatie en toenemende krapte op de arbeidsmarkt en daar is met deze CAO op ingespeeld. 

Waarderen

“Met deze CAO willen we onze collega’s waarderen voor het werk en de inzet die zij elke dag weer laten zien. Samen maken we Flamingo Airport steeds een stukje beter en helpen we elke dag de passagiers veilig en met goede service, daar ben ik trots op” zegt directeur Maarten van der Scheer. 

Deel dit artikel