Nieuws van Bonaire

Marechaussee liet in 2022 honderdvijftien bezoekers eilanden CN niet binnenkomen

Aankomst vliegveld Sint-Eustatius

KRALENDIJK- De Koninklijke Marechaussee (Kmar), die op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba belast is met onder meer grensbewaking, liet in 2022 een totaal van 115 aankomende reizigers het eiland niet binnenkomen. 

Het gaat om bijna het dubbele aantal van het jaar daarvoor. Toen werd aan 68 personen de toegang geweigerd.

“Er wordt gecontroleerd of bezoekers met een rechtmatig doel naar Caribisch Nederland komen, of dat er een risico bestaat dat personen in de illegale arbeid of criminaliteit zullen belanden”, legt Kmar uit in een persbericht. 

De toename van het aantal niet toegelaten bezoekers houdt min of meer gelijke trend met de algemene groei in aankomende reizigers. 

Voorwaarden

Behalve de toegang weigeren, kan de Kmar ook extra voorwaarden opleggen aan aankomende bezoekers. “De KMar controleert of men bij binnenkomst voldoende financiële middelen heeft om in het eigen onderhoud te voorzien tijdens een verblijf. Indien iemand dit niet kan aantonen, kunnen voorwaarden worden verbonden aan de toelating, zoals bijvoorbeeld een meldplicht bij het vreemdelingentoezicht van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN)”. 

Volgens de cijfers van de Kmar werden in 2022 een totaal van 256 personen onder bijzondere voorwaarden toegelaten. Ook dat waren er ruim meer dan de 121 personen die in 2021 onder bijzondere voorwaarden werden toegelaten.

Deel dit artikel