Nieuws van Bonaire

Woningnood in Caribisch Nederland aangepakt met nieuwe bouwprojecten

DEN HAAG – De Nederlandse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft plannen naar de Tweede Kamer gestuurd om betaalbaar wonen te stimuleren in Caribisch Nederland, met name op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De plannen zijn gericht op het verhogen van het aanbod van woningen, het verlagen van de huurlasten, verbetering van financiering voor eigen huizen en het verbeteren van de leefomgeving. Er is veel vraag naar woningen voor mensen met een laag of middeninkomen, maar het aanbod is beperkt. Om vraag en aanbod beter in balans te brengen zal het Rijk financieel bijdragen aan de bouw van 465 sociale huurwoningen op de drie eilanden. Daarnaast worden op Bonaire 50 betaalbare koopwoningen gebouwd. Om bestaande woningen beter te gebruiken zullen 100 sociale huurwoningen op Sint Eustatius worden gerenoveerd. Maar, meer is nodig.

Er is een tekort aan actuele gegevens over de woningmarkten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, daarom zal het CBS gegevens verzamelen. Daarnaast is wet- en regelgeving nodig om bijvoorbeeld huurcommissies in te kunnen stellen en betere huurcompensatie te realiseren. Met deze plannen is een kleine 20 miljoen euro gemoeid.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo