Politiek & Bestuur

Convenant Informatie en Expertisecentrum bekrachtigd op Bonaire

Gezaghebber Rijna en minister van Justitie en Veiligheid Yesiloz-Segerius knippen symbolisch het lint door van de ondertekening. Foto: OLB

KRALENDIJK- In het bijzijn van de Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgoz-Zegerius is met het symbolisch knippen van het lint de ondertekening van het Convenant RIEC CN (Regionaal Informatie en Expertise Centrum Caribisch Nederland) een feit.

RIEC CN is een samenwerkingsverband van veiligheidspartners om meer zicht te krijgen op de verschijningsvormen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Caribisch Nederland. Het is een integrale, maar daarbij zeker ook monodisciplinaire, aanpak van ondermijnende criminaliteit wat bijdraagt aan een veiliger Caribisch Nederland.

Het is een structurele samenwerking van een aantal partners, te weten de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, het Openbaar Ministerie BES, KPCN, KMar, Belastingdienst/Douane CN, SZW, IND, FIU en De Kustwacht. Het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum in Europees Nederland) biedt op bepaalde onderdelen ondersteuning.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt deze ambities en heeft onder andere daarvoor een financiële bijdrage toegekend.

Prioriteiten

De prioriteiten van RIEC CN zijn het aanpakken van vastgoedcriminaliteit, mensenhandel/ mensensmokkel, criminaliteit lucht- & zeehavens en ondermijnende criminaliteit in de horeca. Zodat het probleem Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC), dat zich ook voordoet binnen Caribisch Nederland en zichtbaarder openbaart in het dagelijks leven, kan worden aangepakt. Zoals drugs vaak afkomstig uit Zuid-Amerika, het witwassen van crimineel verkregen vermogen onder ander in vastgoed en horeca, de schrijnende vormen van mensenhandel in de vormen van seksuele- en arbeidsuitbuiting en criminele organisaties die soms misbruik maken van vergunningen en subsidies en daarmee zorgen voor een verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Deze genoemde vormen van criminaliteit komen ook voor binnen Caribisch Nederland. 

Omvang

De omvang van ondermijnende criminaliteit is binnen Caribisch Nederland nog onvoldoende bekend. De FIU-Nederland maakte in hun jaaroverzicht van 2021 wel bekend dat er binnen Caribisch Nederland in dat jaar 2257 ongebruikelijke transacties zijn geweest en daarvan 209 verdacht zijn verklaard met een waarde van ongeveer 38 miljoen euro. 

Van 2017 tot en met 2021 is de waarde van verdachte transacties zelfs meer dan 130 miljoen euro. Afgezet naar de hoeveel verdachte transacties in het jaar 2021 in Europees Nederland lijkt dit weliswaar weinig, maar voor Caribisch Nederland zijn dit aanzienlijke bedragen en waarvoor de ogen niet kunnen worden gesloten.  

Deel dit artikel