Nieuws van Bonaire

Staatssecretaris Uslu krijgt kijkje in culturele sector van Bonaire

Staatssecretaris Uslu en delegatie samen met leden van het bestuurscollege

KRALENDIJK – Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft de toekomstige cultuuragenda, het slavernijverleden, de komst van de nieuwe bibliotheek en de inzet van cultuurcoaches besproken met het bestuur van Bonaire.

Nederland stelt jaarlijks 150.000 euro beschikbaar voor de cultuurcoach-regeling. Cultuurcoaches stimuleren deelname aan cultuur, verbinden cultuur met andere sectoren en ondersteunen cultuuraanbieders. Ook kunnen ze lokale betrokkenheid bij erfgoed bevorderen. 

Rocargo

In Europees Nederland worden cultuurcoaches onder andere ingezet in verzorgingstehuizen, cultuurafdelingen van de overheid, scholen, bibliotheken en wijkcentra. 

Prioriteit 

Tijdens het werkbezoek is gesproken met diverse organisaties in de culturele en creatieve sector op Bonaire over de grote zorgen die zij hebben en de nood voor een structurele basisfinanciering voor de culturele instanties op het eiland. 

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Cultuur zegt zich in te willen zetten voor meer prioriteit en duurzame financieringsmogelijkheden voor deze sector. 

Vanuit het Nederlandse ministerie van Onderwijs zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de bibliotheek. Het vinden van een nieuwe locatie en de financiering ervoor is prioriteit. 

Het eilandsbestuur heeft tijdens een bezoek op de huidige locatie met de staatssecretaris de wens uitgesproken dat de nieuwe bibliotheek een meer prominente plek gaat innemen in de maatschappij en ook kan dienen als een kenniscentrum waar men terecht kan voor informatie over het slavernijverleden, de geschiedenis en het erfgoed van Bonaire. 

Staatssecretaris Gunay Uslu ging ook langs de School of Performing Arts. Hier hebben de leerlingen van de dansschool gesproken over hun ervaringen en wat de meerwaarde van de school voor hen heeft, namelijk dat het dansen helpt bij het vormen van een eigen identiteit en toekomstperspectief te bieden. 

Delegatie staatssecretaris Uslu samen met gedeputeerde Tjin Asjoe, medewerkers van S&Z en leden van de werkgroep doorontwikkeling bibliotheek 
Gedeputeerde Tjin Asjoe samen met staatssecretaris Uslu en Thomas Felix van cultuurorganisatie SKAL (rechts)
Staatssecretaris Uslu luistert naar de verhalen van de leerlingen van School Performing Arts Bonaire
Leerlingen van School Performing Arts Bonaire doen een opvoering voor de staatssecretaris
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo