Nieuws van Bonaire

Saba Cares Foundation gaat medisch vervoer voor ZJCN verzekerden verzorgen

Photo BES-Reporter

De aanbesteding medisch noodzakelijk vervoer op Saba voor verzekerden van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is gegund aan Saba Cares Foundation (SCF). 

Om inwoners van goede zorg te kunnen voorzien is medisch vervoer van en naar zorginstellingen vanuit thuislocatie noodzakelijk. Er is afgelopen september een aanbesteding gedaan via Rijksdienst Caribisch Nederland voor medisch noodzakelijk vervoer op Saba, aangezien het contract met de huidige vervoerder af loopt. SCF zal per 1 januari 2023 het medisch noodzakelijk vervoer op Saba uitvoeren voor een periode van tenminste 2 jaar.

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De directie werkt samen met verschillende stakeholders in Caribisch Nederland en Europees Nederland om zo de kwaliteit van zorg aan alle inwoners van Caribisch Nederland duurzaam te verbeteren. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo