Nieuws van Bonaire

Aanvragen tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorg kan nog een week

KRALENDIJK – De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming kinderen met intensieve zorg loopt nog een week, tot en met 30 december. De overheid en Sentro Akseso moedigt  ouders en verzorgers van kinderen met een intensieve zorgbehoefte aan om gebruik te maken van deze tijdelijke regeling.

Tot nu toe hebben 43 ouders en verzorgers op Bonaire een tegemoetkoming van 1437 dollar aangevraagd. Daarvan zijn 31 aanvragen al uitbetaald.  

De tegemoetkoming is ter compensatie van de structurele dubbele kinderbijslag die wordt ingevoerd zodra het wetstraject is afgerond. De tijdelijke regeling geldt voor kinderen die als gevolg van een ziekte of aandoening intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van lichaamshygiëne, zindelijkheid, eten en drinken, mobiliteit, gedrag en medische verzorging. 

De medische beoordeling of een kind intensieve zorg nodig heeft en of ouders/verzorgers van een kind dus in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, wordt op Bonaire uitgevoerd via Sentro Akseso. 

De zorgbehoefte wordt als intensief beoordeeld als kinderen tussen drie en zeventien jaar oud op meerdere terreinen intensieve dagelijkse begeleiding nodig hebben. Bij een positieve medische beoordeling wordt de tegemoetkoming van 1437 dollar uitbetaald door de Rijksdienst Caribisch Nederland. De uitkering is bruto.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo