Nieuws van Bonaire

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben meer moeite om op tijd hun financiële rapportages af te hebben

DEN HAAG – Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben meer moeite om op tijd hun financiële rapportages in te dienen. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

De openbare lichamen hebben langer de tijd nodig hebben voor het verwerken van de onderbouwingen van de onderwerpen in de begrotings- en verantwoordingsstukken.

Uitvoeringscapaciteit

Naast tijdigheid laten alle drie de eilanden minder gerealiseerde lasten zien ten opzichte van de begroting. Het gebrek aan uitvoeringscapaciteit speelt hierbij een belangrijke rol. 

Komend jaar kijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar een eventuele uitgebreidere ondersteunende rol om dit probleem te tackelen.

De staatssecretaris realiseert zich dat het op orde brengen van het financieel en begrotingsbeheer een omvangrijke operatie is, die zowel een procesmatige als een strategische verandering vraagt in de manier van werken van de gehele ambtelijke organisatie van een openbaar lichaam. 

Daarom zal zij ook het komend jaar Bonaire, Sint Eustatius en Saba ondersteunen bij het verbeteren van de essentiële organisatieonderdelen met als gevolg dat ketenprocessen optimaler kunnen verlopen en betere resultaten op het gebied van financieel en begrotingsbeheer kunnen worden behaald. 

Een goedkeurende accountantsverklaring voor alle drie de eilanden op zowel getrouwheid als financiële rechtmatigheid bij de jaarrekening van 2024, of zover mogelijk eerder, blijft hierbij onverminderd het doel, aldus Van Huffelen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo