Nieuws van Bonaire

Belastingvrije voet Caribisch Nederland fors omhoog

KRALENDIJK- Met ingang van 1 januari 2023 gaat de belastingvrije voet op de eilanden van Caribisch Nederland flink omhoog. Vanaf die datum bedraagt het bedrag waarover een inwoner geen belasting verschuldigd is 17.352 dollar, 5154 dollar meer dan over het jaar 2022 geldt. 

Dit betekent dat mensen, met hetzelfde inkomen, vanaf 1 januari 2023 een stuk minder kwijt zullen zijn aan belasting en sociale premies. 

Per 1 januari 2022 werden velen op de eilanden juist verrast door een negatieve bijstelling van de belastingvrije voet. Deze zou veroorzaakt zijn door een negatieve inflatie in het jaar 2021, onder ander door subsidies en toeslagen in verband met de Covid-pandemie. 

“Door het kabinet is, mede naar aanleiding van een overleg met de Tweede Kamer (Vaste commissie Koninkrijkrelaties), de beslissing genomen om vooruitlopend op wetgeving en aanvullend op de reeds in het Belastingplan 2023 opgenomen verhoging, de belastingvrije som van artikel 24, tweede lid, Wet inkomstenbelasting BES te verhogen tot het niveau van het wettelijk minimumloon voor Sint Eustatius”, staat te lezen in de Staatscourant waarin het besluit wordt afgekondigd. 

Blij

Gedeputeerde Hennyson Thielman van Economie en Toerisme toont zich blij met het besluit. “We hebben hier met z’n allen hard aan getrokken en zijn blij dat het nu ook officieel is afgekondigd”. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo