Nieuws van Bonaire

Registratie partijen Bonaire kan nog tot en met 19 december

KRALENDIJK- Lokale politieke partijen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan eilandsraadsverkiezingen, moeten deze aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van het eiland.

Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan. De registratie blijft geldig voor de navolgende verkiezingen, totdat de partij niet meer bestaat, bij rechtelijke uitspraak verboden is verklaard of voor de laatstgehouden eilandsraadsverkiezing geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Rocargo

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wijst er op dat de mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren voor de komende eilandsraadsverkiezing op maandag 19 december sluit.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo