Nieuws van Bonaire

Sint Eustatius krijgt onder voorwaarde budgetrecht na de verkiezingen

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is bereid om na de verkiezingen van maart 2023 het budgetrecht terug te geven aan de eilandsraad van Sint Eustatius. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Voorwaarde aan de teruggave van het budgetrecht is dat de eilandsraad en het bestuurscollege van Sint Eustatius financiële taken en bevoegdheden op grond van de wet zelf naar behoren kunnen vervullen.

Maar dat is volgens een onderzoek van Ernst & Young nog niet het geval. Op het terrein van het financieel beheer – een belangrijke aanleiding voor de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius – moet nog veel gebeuren. 

De administratieve organisatie en interne beheersing van het Statia is namelijk nog niet toereikend geanalyseerd, uitgewerkt en geïmplementeerd. Dat zal nog tot minimaal september 2023 duren, denkt Ernst & Young. 

Desondanks is Van Huffelen bereid om de teruggave van het budgetrecht na de verkiezingen van maart 2023 plaats te laten vinden, op voorwaarde dat met het Openbaar Lichaam afspraken zijn gemaakt over de verbeterstappen die voor en na de verkiezingen moeten worden doorgevoerd in de administratieve organisatie en interne beheersing.

De afspraken houden in ieder geval in dat voor de verkiezingen van maart 2023 is geïnventariseerd welke wet- en regelgeving op Sint Eustatius van toepassing is en dat de administratieve organisatie- en interne beheersingsprocessen die de grootste financiële impact hebben zijn beschreven en waar mogelijk geïmplementeerd. 

De staatssecretaris doelt dan op de salarissen en sociale lasten, inkoop en aanbesteding en betaalverkeer. Na de verkiezingen zullen de resterende processen worden beschreven en vindt de resterende implementatie plaats. 

Voor dit alles is het volgens Van Huffelen wel noodzakelijk dat ook de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadleden zich committeren aan het realiseren van de verbeterstappen die nog na de verkiezingen moeten worden doorgevoerd. 

Na de verkiezingen zal zij hen daarom vragen om dit commitment. Als er geen of onvoldoende commitment is, zal de ondertekening van het Koninklijk Besluit worden aangehouden totdat deze wel is toegezegd of de verbeterstappen die zijn afgesproken zijn afgerond. Deze afspraken worden vastgelegd in het Afsprakenakkoord Sint Eustatius.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo