Nieuws van Bonaire

Ambtenaren Bonaire krijgen bijna vijf procent loonsverhoging 

Blije gezichten bij de ondertekening van de overeenkomst

KRALENDIJK- Gedeputeerde Thielman heeft met de vakbond ABVO, die de medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vertegenwoordigen afspraken gemaakt over de verhoging van de lonen per 1 januari 2023. 

Alle ambtenaren krijgen er per die datum structureel 4,75% bij. Er zijn nog een aantal aanvullende afspraken gemaakt, waaronder het feit dat ambtenaren er minimaal 100 dollar per maand op vooruit zullen gaan en dat het minimumloon binnen de overheid naar 1350 dollar per maand gaat. 

De relatief forse loonsverhoging is gebaseerd op de hoge inflatiecijfers. Het OLB zegt zich ook te blijven inzetten voor het creëren van optimale arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers. 

Belangrijk

Gedeputeerde Hennyson Thielman zegt dat het OLB met de overeenkomst wil laten blijken het belangrijk te vinden dat mensen een inkomen verdienen dat passend is bij de economische ontwikkelingen van het eiland.  

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo