Nieuws van Bonaire

Van Huffelen schaft functie Rijksvertegenwoordiger af

Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond (l) zal de laatste zijn. Foto: ABC Online Media

DEN HAAG – De Nederlandse regering schaft de functie van Rijksvertegenwoordiger voor Caribisch Nederland af. Zijn toezichthoudende taken worden bij de gezaghebber of de minister van Binnenlandse Zaken belegt. Dat staat in een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

De Rijksvertegenwoordiger heeft zowel toezichthoudende als coördinerende taken die in de dagelijkse praktijk moeilijk te combineren zijn. In de Voorlichting van de Raad van State uit 2019 werd al aanbevolen om de functie van Rijksvertegenwoordiger af te schaffen.

De Raad van State gaat er vanuit dat door het wegvallen van deze ‘extra laag’ tussen de openbare lichamen en Europees Nederland, de gezaghebber rechtstreeks contact onderhoudt met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderhoudt, waardoor de helderheid en de efficiëntie van de communicatie wordt bevorderd.

Herbeleggen

Inmiddels is gebleken dat het herbeleggen van de taken van de
Rijksvertegenwoordiger ook mogelijk en wenselijk is. Voorgesteld wordt de
toezichtstaken die nu ten deel vallen aan de Rijksvertegenwoordiger op grond van de WolBES, bij de minister te beleggen.

Voor deze verdeling van taken wordt gekozen, omdat de toezichtstaken die nu bij de Rijksvertegenwoordiger zijn belegd, in de Gemeentewet bij de provincie of Commissaris van de Koning liggen.

Het ligt daarom in de rede om dergelijke toezichtstaken ook in het geval van de
openbare lichamen bij een hogere bestuurslaag te beleggen. Bij het wegvallen
van de functie van Rijksvertegenwoordiger, kan dergelijk verticaal toezicht alleen
nog bij het Rijk worden belegd.

Ook het verlenen van ontheffingen voor eilandsraadsleden of de gezaghebber wordt bij de minister belegd.

De bevoegdheid om besluiten voor vernietiging aan de minister voor te leggen, wordt bij de gezaghebber belegd. Bij de gezaghebber worden voorts taken belegd die primair betrekking hebben op het rapporteren aan de minister van Binnenlandse Zaken, zoals het bevorderen van de samenwerking en het bevorderen van goed bestuur.

Ook zullen taken komen te vervallen of worden belegd bij de bewindspersoon wie het aangaat.

Ter nadere invulling van de klankbordfunctie wordt aan de openbare lichamen
jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld waarmee de bestuurlijke
betrekkingen met Europees Nederland kunnen worden onderhouden en verbeterd.

Daarbij wordt verder ingezet op wederzijds vertrouwen, maatwerk en meer lokale vrijheid. Al deze maatregelen leiden ertoe dat de functie van de
Rijksvertegenwoordiger overbodig wordt, aldus de staatssecretaris.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo