Nieuws van Bonaire

Veiligheidsgevoel Caribisch Nederland wordt groter

KRALENDIJK – Bonairianen voelden zich in 2021 veiliger dan vijf jaar terug. Bijna 90 procent geeft aan zich nooit onveilig te hebben gevoeld; in 2017 was dit 81 procent. Vierennegentig procent van de inwoners van Sint Eustatius en Saba geeft aan zich nooit onveilig te voelen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS voor Caribisch Nederland.

In 2021 geloofde bijna de helft (46 procent) van de inwoners van Bonaire van 15 jaar en ouder dat er geen criminaliteit was in hun buurt; 42 procent vond dat er weinig criminaliteit was en twee procent vond dat er veel criminaliteit was. Dat laatste was in 2017 zes procent.

De inwoners van Sint Eustatius en Saba geven veel vaker aan dat er naar hun mening geen criminaliteit in de eigen buurt is (respectievelijk 87 en 88 procent) dan de inwoners van Bonaire.

De inwoners van Bonaire gaven een 7,9 rapportcijfer voor de veiligheid in hun buurt; in 2017 was dit een 7,7. De inwoners van Sint Eustatius en Saba gaven respectievelijk een 8,7 en een 9,3; deze waren ongewijzigd ten opzichte van vier jaar geleden.

Buurtoverlast 

In 2021 gaf 62 procent van de inwoners van Bonaire aan wel eens overlast te ervaren in hun wijk. Dit is lager dan in 2017, toen was dit bijna 70 procent. 

Verkeersgerelateerde overlast komt het meest voor: 47 procent van de eilandbewoners zegt dat dit wel eens voorkomt in hun buurt, vooral door te hard rijdende auto’s. 

31 procent van de inwoners zegt dat er wel eens sprake is van fysieke aantasting, zoals uitwerpselen van dieren, afval op straat of vernield straatmeubilair in hun buurt. Hetzelfde zegt 21 procent over sociale overlast, zoals dronkenschap en groepen jongeren op straat.

Inwoners van Saba rapporteren vaker verkeersoverlast (80 procent), fysieke verloedering (41 procent) en sociale overlast (31 procent) dan inwoners van Bonaire. Op Sint Eustatius rapporteren inwoners minder vaak verkeersoverlast (31 procent) en vooral sociale overlast (7 procent) dan mensen op de andere twee eilanden.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo