Advertentie

De Kamer van Koophandel Bonaire uit zorgen over ‘the cost of doing business’ op Bonaire| Advertentie

De Kamer van Koophandel maakt zich zorgen over de aangenomen afvalstoffenheffing door de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire. De zorgen zijn tweeledig.

In de eerste plaats is deze afvalstoffenheffing een aanzienlijke lastenverzwaring voor de toeristische sector. Inmiddels hebben er in de achterliggende jaren meerdere lastenverzwaringen voorgedaan waardoor “the cost of doing business” aanzienlijk gestegen is.

De Kamer van Koophandel ziet in deze recente lastenverzwaring een hernieuwde aanleiding om het onderzoek naar “the cost of doing business” te herhalen en treedt daarover graag in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Economische Zaken.

Ten tweede maakt de Kamer van Koophandel zich zorgen over de wijze waarop binnen het Openbaar Lichaam Bonaire besluitvorming plaatsvindt over essentiële zaken. De Kamer vraagt het Openbaar Lichaam Bonaire daarom om verbetering aan te brengen in overleg, consultatie, inspraak, bezwaar en beroep. Belangenorganisaties, bedrijven en inwoners zijn gebaat bij een transparante en betrouwbare overheid.

Deel dit artikel