Nieuws van Bonaire

Internetconsultatie over maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling 

KRALENDIJK – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op 22 november een internetconsultatie gestart over het voorgenomen Besluit maatschappelijk ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES. 

Er is op dit moment geen regelgeving over hulp en ondersteuning voor mensen met een ziekte, beperking of ouderen die thuis wonen. Ook bestaat er geen regelgeving rondom de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van het Ministerie van VWS (ZJCN) heeft afgelopen tijd met de openbare lichamen en betrokken organisaties afspraken gemaakt om dit goed te regelen in Caribisch Nederland. 

Via de internetconsultatie kan iedereen suggesties doen voor verbetering van deze regelgeving. De ambitie is om het (voorgenomen) besluit in werking te laten treden op 1 januari 2024.

Maatschappelijk ondersteuning

Er worden regels opgesteld voor maatschappelijke ondersteuning voor de inwoners van Caribisch Nederland met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en goed mee kunnen doen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door dagbesteding of begeleiding aan te bieden. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In het voorgenomen besluit wordt verder geregeld dat burgers en professionals bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling terecht kunnen bij een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals het advies- en meldpunt Guiami op Bonaire. De taken van het advies- en meldpunt worden in het besluit ook juridisch vastgelegd. Daarnaast krijgen professionals het recht om, waar nodig met doorbreking van hun beroepsgeheim, een melding te doen bij dit advies- en meldpunt. Ook worden bepaalde organisaties, zoals justitie, onderwijs, kinderopvang en zorgaanbieders, verplicht om een beschermingscode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen. Zo’n beschermingscode helpt de professionals in het nemen van stappen als zij tijdens hun werk signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zien. 

Reageren

U kunt reageren op het voorgenomen besluit (de Algemene Maatregel van Bestuur) via de internetconsultatie tot en met 9 januari 2023: Overheid.nl | Consultatie Besluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES (internetconsultatie.nl)

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo