Nieuws van Bonaire

Eilandsraad Bonaire blokkeert door BC gewenste aanpassingen in toeristenbelasting

De Visitor Entry Tax heeft diverse onbedoelde consequenties met zich meegebracht, maar het BC lijkt niet in staat de geïntroduceerde belasting op punten aan te passen. Foto: OLB

KRALENDIJK- De vaste commissie van de Eilandsraad voor Beheer & Ondersteuning, heeft in een commissievergadering op 5 december de voorgestelde wijzigingen van de toeristenbelastingverordening besproken. 

Het BC diende het voorstel in om een paar knelpunten op te lossen. Deze knelpunten kwamen naar voren in de evaluatie die is uitgevoerd. De twee belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn de aanpassing van de geldigheidsduur naar vier weken, om dubbele betaling bij ‘Island Hopping’ te voorkomen, en het lage tarief voor geboren Bonairianen die in het buitenland wonen. 

De eilandsraad heeft besloten om deze wijzigingen nog niet door te voeren en eerst een uitgebreidere evaluatie af te wachten. Daarin moet onder andere gekeken worden naar de groep Bonairiaanse studenten die niet onder de wet studiefinanciering BES vallen, maar waarvoor de eilandsraad wel graag een vrijstelling wil. Uit de gedane evaluatie blijkt dat dit uitvoeringstechnisch lastig is voor deze beperkte groep. Bovendien zou deze groep, met de wijziging dat personen die op Bonaire geboren zijn het lage tarief gaan betalen, ook onder het lage tarief gaan vallen.

Teleurgesteld

Gedeputeerde Thielman is teleurgesteld dat de voorgestelde wijzigingen niet zijn doorgevoerd en de evaluatie is afgevoerd van de agenda voor de Eilandsraad op 6 december. Hierdoor blijft de groep ‘eilandhoppers’ en de groep geboren Bonairianen die momenteel niet op Bonaire wonen, het hoge tarief van 75 dollar betalen, voor elke keer dat zij het eiland binnenkomen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo