Nieuws van Bonaire

OM bevestigt strafrechtelijk onderzoek Chogogo strand maar kan nog niks zeggen

Foto na regenval november 2022

KRALENDIJK- Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt op donderdag in een persverklaring dat zij onderzoek doet naar de aanleg van een artificieel strand bij het Chogogo Beach and Dive resort, maar zegt tegelijkertijd daarover nog geen mededelingen te kunnen doen. 

“Het OM heeft gezien dat er met betrekking tot dit onderzoek met enige regelmaat berichtgeving in de media plaats vindt. Ook recentelijk is er een artikel over deze kwestie in de media verschenen, kennelijk naar aanleiding van een vordering die door het Openbaar Ministerie aan het OLB is gedaan”, aldus de verklaring.

Het OM bevestigt vervolgens onderzoek te doen naar de zaak. “In dit kader worden, zoals gebruikelijk, alle feiten en omstandigheden verzameld die inzicht kunnen geven op de vraag of rond de aanleg van dit strand mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd”, aldus de woordvoerder van het OM. Opgemerkt wordt dat het relevant is te onderzoeken of er bijvoorbeeld al dan niet een vergunning is verleend en zo ja, wanneer die vergunning dan verleend werd. “Dat deze vordering aan het BC van het OLB is gericht is logisch omdat het BC OLB de vergunningverlener is en dus over deze gegevens zal beschikken”, legt het OM uit. 

Geen informatie

Het OM zegt echter ook dat aangezien het onderzoek nog loopt, zij in het belang van dat onderzoek, op dit moment geen nadere inhoudelijke informatie geven. “Wanneer het onderzoek is afgerond zal het OM de resultaten beoordelen. Wanneer onze conclusie is dat er vermoedelijk sprake is van begane strafbare feiten zullen wij beoordelen of bepaald kan worden wie daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is en of (verdere) vervolging al dan niet aangewezen is. Wanneer die beslissingen genomen zijn, zal hierover nader worden bericht”, aldus de verklaring. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo