Nieuws van Bonaire

Universiteit Wageningen: Zand Chogogo komt zonder meer in zee terecht

De onderzoekers zien dat diverse factoren ertoe leiden dat het zand over de keermuur gaat en uiteindelijk in zee terecht komt. Foto: Universiteit Wageningen. 

KRALENDIJK- Een onderzoek dat de Universiteit Wageningen liet uitvoeren naar de kwaliteit en de situatie van het zand dat Chogogo verspreidde als aanvulling op het natuurlijke strand voor het hotel, concludeert dat een deel van dat zand uiteindelijk in zee terecht zal komen.

Ook stelt de Universiteit Wageningen dat niet kan worden uitgesloten dat het zand dat in zee spoelt, uiteindelijk zal leiden tot meer koraalsterfte. Het onderzoek wijst daarnaast uit dat de zogenaamde keermuur die werd aangelegd en waarover Bonaire.nu eerder al schreef, het zand niet of niet voldoende tegenhoudt. 

“Langs de meeste wanden van het kunstmatige strand ligt het zand dicht bij de bovenkant van de muur en minder dan vereist 20 cm vanaf de bovenkant. Het zand lijkt te worden vervoerd richting zee vanwege de heersende windrichting (d.w.z. voor de kust naar het westen). Bovendien wordt de wind via een soort fuik tussen de gebouwen van het Chogogo-strand en Duik Resort naar zee geblazen. Op verschillende plaatsen is het zand al over de muur geslagen en is vermengd met het natuurlijke strandzand, dat veel grover is”, aldus de wetenschappers.

Daarnaast concluderen de onderzoekers dat het verhogen van de keermeer, niet per definitie soelaas zal bieden. “Zelfs als de keermuur wordt verhoogd, blijft het zand zich verzamelen aan de benedenwindse kant van het strand, en zal het er uiteindelijk overheen gaan. Waarschijnlijk zal het zand daarom regelmatig handmatig moeten worden herverdeeld om te voorkomen dat het in zee belandt”. Ook wordt aangeraden dat er periodieke her inspecties zullen plaatsenvinden om de precieze situatie vast te stellen. 

Kwaliteit

Minder negatief zijn de onderzoekers over de kwaliteit van het aangevoerde zand en de mogelijke implicaties daarvan op het marine milieu, waarover de laatste tijd nogal is gespeculeerd. “Het organische gehalte van monsters van het strand van Chogogo is heel anders dan het kunstmatige zand. In het kunstzand zit gemiddeld genomen nauwelijks organisch materiaal (gemiddelde waarde is 0,3%, 95% betrouwbaarheidslimieten van 0,13-0,49), terwijl het natuurlijke zand 2,4% heeft (1,9, 2,9) aan organische materie bevat. 

De onderzoekers stellen daarop dat de organische stof van het kunstmatige strandzand zo laag is dat de kans op microbiële vervuiling vrij laag is, en negatieve gevolgen voor koralen van bacteriële vervuiling voor het strand niet wordt verwacht.

Kunststranden heroverwegen

De universiteit zegt op basis van het door haar uitgevoerde onderzoek -dat op woensdag eindelijk werd gedeeld met de media- dat de aanleg van kunstmatige stranden op Bonaire in zijn geheel zou moeten worden heroverwogen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo