Nieuws van Bonaire

Subsidie voor steun Caribische studenten en starters op de arbeidsmarkt

KRALENDIJK- De stichting WeConnect krijgt tot 2027, jaarlijks subsidie voor de steun van Caribische studenten en starters op de arbeidsmarkt.

In 2023 gaat het om een bedrag van ongeveer 200.000 euro. Nederland stelt dit bedrag via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar, om studenten en starters te helpen na hun studie aan de slag te gaan in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit is hard nodig omdat op de eilanden grote behoefte is aan professionals. 

Studenten die uit het Caribisch deel van het Koninkrijk afkomstig zijn, lopen tegen grote uitdagingen aan. Zowel op sociaal, financieel en cultureel gebied. Na hun studie blijven Caribische starters op de arbeidsmarkt vaak in Nederland werken. Dit is vaak aantrekkelijker, onder meer omdat de lonen in het Caribisch gebied relatief laag zijn, terwijl starters vaak een hoge studieschuld hebben opgebouwd. 

Bovendien kunnen werkgevers en potentiële werknemers elkaar vaak moeilijk vinden, door de ervaren afstand tussen Europees Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierdoor stromen starters vaak moeilijk in op de Caribische arbeidsmarkt. Dit laatste is een belangrijke oorzaak van de capaciteitsproblemen waarmee de overheden in het Caribisch deel van Koninkrijk geconfronteerd worden.

Aantrekkelijker maken

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Alexandra van Huffelen: “Het is belangrijk dat we oog hebben voor deze groep studenten en beginnend werkenden. Voor hun eigen toekomst, maar ook voor het versterken van de eilanden. Tijdens mijn bezoeken aan de eilanden heb ik gezien dat de overheden grote behoefte hebben aan goede vakmensen. En daarom willen we het aantrekkelijker maken voor mensen om terug te gaan en zich in te zetten voor hun geboorte-eiland.”

Stichting WeConnect heeft tot doel het Caribisch gebied te verbinden met Europees Nederland via onder meer educatieve projecten. Zij zetten zich in voor de bevordering van studiesucces en welzijn van Caribische studenten in Nederland. Dit doen ze door hen onder meer een netwerk te bieden, budgettraining te geven, bijeenkomsten te houden en informatie te verstrekken op scholen in het Caribisch gebied. Ook stimuleert de stichting beginnend werkenden om in het Caribisch gebied aan het werk te gaan en zo de ambtelijke uitvoeringskracht van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo