Nieuws van Bonaire

Kamer van Koophandel en Business Federation Bonaire gaan samen werken

KRALENDIJK – De Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) en de Business Federation Bonaire (BFB) gaan intensiever met elkaar samenwerken. De beide organisaties hebben daarvoor een overeenkomst met elkaar gesloten dat op donderdag 24 november werd ondertekend door de voorzitters van beide organisaties. De beide organisaties willen met het zogenaamde convenant het ondernemend vermogen van Bonaire versterken.

De beide partijen hebben vanuit hun organisatie een overlappende rol op sociaaleconomische thema’s, in de Centraal Dialoog en in het overleg met de diverse overheden. Partijen spreken met elkaar af om periodiek te overleggen, elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en afstemming te zoeken bij de behartiging van de belangen van ondernemers. Zij zullen ook gezamenlijk een jaarprogramma opstellen om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Tenslotte zullen de partijen regulier gezamenlijk overleggen en is het streven om dat ook periodiek met de lokale overheid en met andere relevante instanties te doen.

In het convenant is ook opgenomen dat partijen gezamenlijk een commissie kunnen benoemen om specifieke vraagstukken in het sociaaleconomisch domein verder te kunnen analyseren en onderzoeken.

De Kamer van Koophandel is beheerder van het Handelsregister en heeft een wettelijke taak om de economie van Bonaire te stimuleren door onderzoek, overleg en samenwerking. De Business Federation Bonaire is het samenwerkingsverband van de werkgevers op Bonaire en streeft door samenwerking naar een duurzaam welvarend Bonaire.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo