Nieuws van Bonaire

Dienstverlening unit Sociale Zaken en Werk op BES-eilanden op niveau, maar kan beter

KRALENDIJK – De dienstverlening van de unit Sociale Zaken en Werk op de drie eilanden in Caribisch Nederland kent geen ernstige tekortkomingen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Linkels en Partners. Maar er zijn ook aandachtspunten waar het beter kan.

Zo is de bereikbaarheid via telefoon en e-mail niet optimaal en voelen klanten zich, mede door de huisvestingssituatie, niet altijd veilig om vrijuit te spreken over persoonlijke zaken. 

De RCN-unit SZW zet zich in voor veilige, gezonde en eerlijke werksituaties en keert namens het ministerie sociale verzekeringen uit om bij te dragen aan de bestaanszekerheid voor ouderen, ouders en mensen die tijdelijk niet kunnen werken of in een financiële noodsituatie verkeren.

Het onderzoek toont ook aan dat sommige klanten meer empathie bij de medewerkers verwachten en het vervelend vinden om hun verhaal telkens opnieuw te moeten vertellen aan een andere medewerker. 

Ouderen met een AOV-uitkering zijn doorgaans positief over de ervaren dienstverlening. Over de dienstverlening op het gebied van onderstand en loonderving, zijn klanten kritischer.  

De dienstverlening is continu in beweging. Zo voerde de RCN-unit SZW vanaf 2020 het corona-noodsteunpakket uit, digitaliseerde in 2021 het proces van ziekmelden en aanvragen van loonderving en startte onlangs met uitvoering van de tijdelijke regeling voor ouders van kinderen die intensieve zorg behoeven. 

1200

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden tijdens teamdagen in december uitgebreid besproken met de medewerkers. Mede op basis hiervan wordt een concreet actie- en verbeterplan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met wat op korte en langere termijn haalbaar is. 

Onlangs is bij de RCN-unit SZW een klachtenfunctionaris gestart. Daarnaast zijn enkele medewerkers begonnen met een training klantgerichtheid, komend jaar volgen andere medewerkers. 

Het volledige onderzoek (Nederlands) is hier in te zien.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo