Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Den Heyer: Tegenstrijdige berichtgeving Van Ooijen over BONLAB

KRALENDIJK- Gedeputeerde Nina den Heyer is absoluut niet blij met het verloop van de besprekingen met Nederland als het gaat om het voortbestaan van Bonlab. 

Ook beticht de gedeputeerde den Heyer van gezondheidszorg, Maarten Van Ooijen, van tegenstrijdige berichtgeving. “Op 15 november j.l. stuurde Staatsecretaris Van Ooijen een schrijven naar de Tweede Kamer waarin de verkeerde perceptie wordt gewekt dat het bestuurscollege pas in oktober 2022 haar standpunt kenbaar maakt. Zoals u weet loopt dit proces al langer en heeft het bestuurscollege in november 2021 aan voormalig Staatssecretaris Blokhuis al zijn standpunt kenbaar gemaakt en heeft de eilandsraad ook diezelfde maand nogmaals unaniem een raadsbesluit genomen omtrent het behouden van 2 laboratoria”, schrijft Den Heyer in een brief aan de Eilandsraad. 

Ook ageert Den Heyer tegen het feit dat de staatssecretaris zich bij de onderbouwing van zijn beweringen over ‘inefficiënties’ binnen de laboratoriumzorg, verwijst naar een rapport uit het jaar 2016. “Toen had Bonaire 19.000 inwoners en nu bijna 23.000”, aldus Den Heyer. 

Daarnaast merkt de gedeputeerde op dat Van Ooijen enerzijds stelt dat er nog geen onomkeerbare beslissingen zijn genomen ten aanzien van Bonlab, maar op andere momenten beweert van wel. 

Concentratie

Rocargo

Den Heyer waarschuwt in haar brief aan het eilandelijke parlement, nogmaals voor wat zij ziet als een te grote concentratie bij de Fundashon Mariadal. “Concentratie van laboratoriumzorg (eerste en tweedelijns) zal in de huidige situatie leiden tot taferelen zoals nog recent met de apotheken is gebleken”, aldus Den Heyer. Zij wijst er onder meer op dat op sommige momenten wachtrijen van meer dan anderhalf uur eerder regel dan uitzondering waren en recent nog laboratoriumzorg bij Fundashon Mariadal moest worden opgeschort vanwege de vele regenval. 

Den Heyer stelt ook dat het Bestuurscollege absoluut niet wenst dat de taferelen die zich hebben afgespeeld bij de apotheken, zich voor zullen doen als de laboratoriumzorg geconcentreerd wordt bij het ziekenhuis Fundashon Mariadal. “Graag ziet het college daarom een goede samenwerking tussen Bonlab en Fundashon Mariadal en geen concentratie zodat de patiënt op het eiland wederom niet aan het kortste eind moet trekken”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo